Logo střediska
Operace Platan je tu. Dlouho očekávané akce jsme se konečně dočkaly. Skautky se v pátek 20. 3. sešly v klubovně. Nikdo z vedoucích tam ale nebyl. Avšak v klubovně úplně prázdno nebylo. Na stole ležel svitek: "Vydejte se na Výrov."

A tak se i stalo. Skautky se najedly a už se ubíraly k Výrovu.

Image 

Na Výrově čekal stařec se svou družinou.

Skautky od starce uslyšely, že se po celý život snažil hledat pravou podstatu věcí. Také jim sdělil, že každý má nějaké poslání, cíl. Po krátké diskuzi se všichni vydali na cestu.

Image 

Po pár krocích dorazili k prvnímu živlu - Země.

Image 

Živel Země jim vysvětlil, proč je důležitý a stařec se skautek ihned doptával na jejich názory.

Image 

Po chvíli pokračovaly po cestě dál, plni vášnivých diskuzí na různá témata.

Image 

U Libchyňského potoka se setkali na další živel - Vodu.

I ta jim pověděla, proč je důležitá. Podél Libchyňského potoka pokračovali ke skalám nad Pavlátku.

Image 

Tam vysoko na skále spatřili třetí živel - Vzduch.

Ten jim také sdělil, proč je potřebný. Od tohoto živlu se kroky ubíraly k poslednímu živlu - Ohni.

Image 

Ten byl nalezen u Husova kamene.

Od tohoto pokračovali na náměstí do sklepení pod bývalou radnici.

Image 

Image 

Image 

Za kostelem jsme holkám zavázaly oči a dovedly je do sklepení.

Když byly všechny, tak jim byly oči rozvázány a holky se ocitly v krásně nazdobeném a tajemném prostředí. 

Image

Byl tu i stařec a všechny živly.

 

Stařec začal hovořit, že došel k závěru, že všechny živly jsou důležité a každý je potřebný a rovnocenný k ostatním. Pak bylo skautkám nabídnuto vydat se na nelehkou, ale velmi krásnou cestu seberůstu. Všechny na toto přistoupily a slíbily, že se budou snažit.

Image

Áďa slibuje.

Image

Pomněnka přijímá stezku.

Image

Péťa si slavnostně připaluje svíčku.

Jako pomůcka jim byly vydány nové stezky a krystaly.

Image

Vedoucí byly také hluboce zamyšlené...

Image 

Nakonec stařec všem popřál, ať se jim na této cestě daří.

Čas se nachýlil, a tak jsme došly do loděnice a šly spát.

Nové ráno jsme si osladily makovým závinem. Pak jsem skautkám vysvětlila, jak se s novou stezkou pracuje, jak se plní a kdo jsou patroni. Sojka po krátké pauze vysvětlila hru Sacculus, kterou nyní skautky mohou hrát. Před obědem jsme se rozešly do svých domovů.

 

Chtěla bych moc poděkovat všem vedoucím a rádkyním, které se do přípravy akce aktivně zapojily. Velké díky patří starci - Václav Klamta, živlům - Magdaleně Švábové, Ivě Šplíchalovél, Aleně Kratochvílové a Lukáši Peterovi.