Logo střediska
Poslední březnové pondělí nás ráno přivítalo teplými slunečními paprsky. Byl to den jako stvořený pro naši malou akci, kterou jsme připravily pro děti z novoměstské Nony.

Sešly jsme se s nimi v útulné jídelně jejich budovy. Zazpívaly jsme si společně spoustu písniček, popovídaly jsme si a nechyběly ani drobné hry. Děti byly zpěvem opravdu nadšené, dokonce nás naučily svoji oblíbenou písničku o kukačce. Součástí našeho programu bylo i společné vyrábění velikonočních vajíček z papíru. Skautky a žabičky pomohly dětem s jejich výtvory, které byly opravdu zdařilé. Děti nám je věnovaly, takže si s nimi můžeme velikonočně vyzdobit klubovnu. Na všech tvářích byl vidět úsměv, což mně potvrdilo, že jsme dosáhly svého vytyčeného cíle. Udělaly jsme dětem radost.
Chtěla bych moc poděkovat všem členkám oddílu za účast a rodičům za ochotnou spolupráci, díky které se nám podařilo tuto akci zdárně uskutečnit.

Autor: Sasanka

Image

V naší klubovně

Image

Image

Image 

Image