Logo střediska
V neděli 20. prosince jsme se sešly v 15 hodin v Mandlu. Byl už vánočně vyzdobený, cukroví přibývalo a nálada byla skvělá.
Ano, dočkaly jsme se Vánočního shromáždění. Na začátek jsme zavzpomínaly na uplynulé akce v roce 2009. Z každé jsme zhlédly i pár fotografií.
 
Image
 
Holky hledí na fotky.
 
Následovaly naše oblíbené písničky a hra s provlékáním klíče na provázku pod tričkem a kalhotami, u které jsme se hodně nasmály.
 
Image
 
Kaťu nás doprovázela na kytaru.
 
Image 
 
Titty provléká klíč.
 
Potom nastalo vyhodnocení docházky od září do prosince.
 
Image 

Absolutní jedničkou se 100 % docházky se stala Mihule.
 
Na závěr oddílové části jsme po tmě utvořily kolečko a poslaly si plamínek naděje, radosti a lásky, zazpívaly jsme koledu Narodil se Kristus pán a kormidelnice nám rozdaly dárky.
 
Image
 
Putující plamínek.
 
Image 
 
Rozbalování a ukazování dárků.
 
Poté už začali přicházet rodiče a vrhly jsme se na scénky. Scénky všech posádek byly povedené a obecenstvo se dostatečně nasmálo.
 
Image
 
První nastoupily Amazonky se scénkou Zamotané tkaničky.
 
Image
 
Druhé se představily žabičky s představením Jak šlo vejce na vandr.
 
Image
 
Divadla zakončily Ondatry s vystoupením Tma jako v pytli.
 
 
Část Vánočního shromáždění v Mandlu jsme zakončily velkou skautskou večerkou.
 
Image
 
Všichni přítomní se zapojili do skautské večerky. 
 
Kdo chtěl, mohl se zúčastnit krásné tradice pouštění ručně vyrobených lodiček po Metuji.
 
Image
 
Dáváme lodičky na vodu.
 
Image
 
Velká plachetnice je Peggy a menší Myšky. 
 
Letos byla plavba obzvlášť vydařená, protože řeka byla po okrajích zamrzlá a uprostřed byl ideální proud pro plavbu lodí. Také lodičky letos byly pěkně vykrášlené. Počkali jsme na lodičky u druhého mostu a pak jsme se rozešli do svých domovů těšit se na Vánoce.