Logo střediska

Druhé pokračování skautských sobot věnovaných filmu se uskutečnilo v Náchodě. Setkaly jsme se zde s ostatními členy našeho novoměstského střediska, sešlo se nás čtyřicet pět, a dále se čtyřmi dalšími středisky z okolí.


Kolem půl jedenácté se Rychta zaplnila skautskými kroji, všichni společně jsme vyráželi autobusem do Náchoda. Prvním bodem programu bylo promítání filmu Jan Žižka v kině Vesmír. Při vstupu dostal každý lísteček, jehož barva určovala příslušnost skauta ke skupině na bojovou hru, která měla následovat hned po filmu. V kině nás bylo asi sto osmdesát. Promítání zahájil Bumerang, uvedl nás společně se svými pomocníky do doby, ve které se měl děj filmu odehrávat. Také nám představil tehdy nejmladšího herce filmu, dnes již muže v letech oldskauta, jež byl pozván, aby nám mohl říci něco o samotném natáčení a hercích. Jeho povídání bylo velice zajímavé, ne méně než samotný film. Po ukončení promítání jsme měli chvíli vyhrazenou pro dotazy. Následně nám náchodští skauti vysvětlili hru s názvem Žižkovi zvědi, kterou pro nás připravili.
Po rychlém odchodu z kina jsme se rozdělili podle barev a odcházeli jsme po skupinách do přiděleného území, kde jsme si měli vybrat úkryt pro velení. Hra spočívala v tom, že každý zvěd dostal od svého velení život a otázku, na kterou měl v terénu vyhledat odpověď. Pokud na svém území chytil zvěda cizí barvy, mohl mu vzít život. Ale když se sám vydával do cizí oblasti, musel být obezřetný, pokud mu byl život milý. Cílem bylo zjistit co nejvíce odpovědí na otázky, obrat ostatní zvědy o životy, najít jejich velení a setkat se s družinou samotného Žižky, která jediná mohla zvědovi poradit, kde se zeman Žižka skrývá. Těm nejšťastnějším se opravdu i poslední bod podařil a mohli si se slavným bojovníkem promluvit. Po ukončení hry jsme se všichni sešli na náměstí k vyhlášení výsledků.

P3130803

 

P3130807


Na závěr jsme zakřičeli své oddílové pokřiky na rozloučenou, vydali jsme se na vlakové nádraží a nastoupili cestu domů.

 

Autor: Sasanka