Logo střediska

Když v pátek navečer odbila na kostelní věži šestá hodina, vydala se skupinka šesti statečných Vyder na netradiční výpravu do Orlických hor za Zlatou ratolestí. Zvláštností této akce bylo, že byla pouze pro vedoucí družin a činovníky druhého oddílu.

20100424_105741

Večerním cílem byl Ošerov u Deštného v Orlických horách, kde se měla výprava setkat s tajemným J. G. F. Po vystoupení z autobusu se opravdu po chvíli na silnici objevil společensky oblečený muž s černým deštníkem a kloboukem.

20100423_185245

Představil se jako sir James George Frazer, britský sociální antropolog 19. století.

20100423_185459

Po nalezení místa na spaní, postavení stanů a večeři jsme se sesedly kolem ohně a sir Frazer nám přiblížil úkol, kvůli kterému nás do Orlických hor pozval. Přečetl nám úryvek ze své knihy Zlatá ratolest, který pojednával o Králi lesa, tajemné postavě, jež dnem i nocí hlídá Zlatou ratolest a čeká na svého nepřítele, který se po jeho zabití stane novým Králem lesa. Naším úkolem bylo pomoci Králi lesa zemřít, ale ne tak, že ho někdo z nás probodne mečem, ale splněním podmínky princezny podsvětí Persefoneii, jež stanovila, že Král nemůže zemřít přirozenou smrtí dříve, než se najde statečný člověk, kterému se podaří uhlídat plameny dvou posvátných světel od půlnoci do svítání. Dříve než jsme tento úkol vzaly na svá bedra, nabídl nám sir Frazer, abychom setrvaly u ohně a přemýšlely samy o sobě, neboť splnění tohoto úkolu od nás vyžadovalo absolutní nasazení, vše, co by zatěžovalo naši mysl, mohlo zhatit naše plány. Přemýšlely jsme i o své práci pro oddíl a o tom, co pro nás znamená. Poté nám sir oznámil, že se máme rozdělit na dvě skupiny, daroval nám mapy a zapečetěné dopisy, které nás měly dovézt až za Králem lesa. Také jsme obdržely text o podsvětí, který jsme si následujícího dne měly během putování přečíst.

20100423_200221

Přemýšlení u ohně.

20100423_204002

20100423_203932

Sir James George Frazer.

Pak se s námi rozloučil, popřál nám mnoho štěstí a odešel do tmy. My jsme si otevřely první obálku a přečetly jsme si začátek textu o podsvětí, který vyprávěl o putování hrdiny Aenea.

20100424_092744

Ranní sušení stanů před odchodem.

20100424_092657

Společné foto před rozdělením.

V sobotu jsme se podle pokynů rozdělily a každá skupina putovala svou cestou. První skupina se vydala na Vrchmezí, do Olešnice a na Nový Hrádek, druhou vedly dopisy nad Deštné a pak po úpatí sedloňovských kopců do údolí Olešenky.

20100424_130733

Oběd na cestě.

20100424_105741

Skupiny se po cestě potkaly.

20100424_202414

Na Novém Hrádku u "vrtulí".

Cíl obou skupin byl na Sendražském kopci, kde jsme se za tmy setkaly s Králem lesa. Nejdříve nás prosil, ať ho zabijeme, ale když jsme mu vysvětlily, že se chceme pokusit po celou noc hlídat posvátné ohně, byl nám velice vděčný a popřál nám mnoho zdaru. Po večeři zasedla první z nás na stráž u plamene posvátné svíčky. Druhé posvátné světlo viselo na stromě u Zlaté ratolesti, který byl asi o 150 metrů dále v louce. Úkol to opravdu nebyl snadný. Světlo za noc zhaslo vícekrát a donést jednu svíci k druhé, a opět zhasnutou zapálit od té hořící, bylo leckdy nad lidské možnosti. Ale přesto se nám to dařilo. Střídaly jsme se po hodině. Poslední z nás za úsvitu zbudila všechny ostatní. Světla stále hořela a Král lesa tedy směl zemřít. Moc nám poděkoval a za odměnu nám dovolit odnést si Zlatou ratolest. Po jeho odchodu jsme se šly dospat.
Nedělní slunce nás po osmé hodině vyhnalo ze stanů. Zbývalo si sbalit, utrhnout ze stromu svou zlatou odměnu a vydat se domů. Náš úkol byl splněn.

Autor: Sasanka