Logo střediska

Letošní skautský rok jsme nezahájily tradičně ohněm, ale junáckou hymnou v klubovně, protože venku nepadaly kapky štěstí a dobré nálady, ale přímo tekly proudem.

Jako první nás čekalo vzájemné seznámení, protože mezi nás dorazily nové tváře. Řekly jsme si také, jak jsme strávily prázdniny. Dozvěděly jsme se informace o prvních akcích a rozdělily se do posádek na 3 jezy. Taky jsme se učily nový oddílový pokřik a zjistily jsme, že máme nová oddílová trička. Vyslechly jsme si rozdělení do posádek a na závěr jsme oslavily vodácky Sněženčiny narozeniny hozením do řeky. Samozřejmě nechybělo několik písniček a hra. Rozloučily jsme se novým oddílovým pokřikem a vydaly se mezi provazce vody.

20110905_171830

Lati vypráví, jak se měla o prázdninách.

20110905_175205

Zpíváme Sáru.

20110905_175617

Hrajeme si.

20110905_184351

Nejdřív se Sněženka trošku vzpírala, ale těšila se:-)

20110905_184422

Už ji nesou jako pramici:-)

20110905_184446

Při pádu jsem ji nestihla, tak aspoň při vylézání z vody.

20110905_184533

Gratulace.