Logo střediska

Tato akce byla určena pro skautky, kterým se podařilo dokončit nováčkovskou zkoušku, nebo některý stupeň stezky.
Holky dostaly letáček, který je pozval na pátek na pátou hodinu k naší klubovně. Když přišly na místo, nepřivítala je tam žádná vedoucí, ale na klice je čekal dopis.

20121019_213941

Z něho se dozvěděly, že musí splnit úkoly od čtyř živlů a že je tyto úkoly nakonec dovedou na místo, kde se s živly budou moci setkat osobně.
První dopis je poslal na Husův kámen. Tam ve větvích stromu našly úkol od Vzduchu. Úkol spočíval ve vyluštění větrného písma a po jeho splnění se dozvěděly, že další úkol, tentokrát od Vody, je čeká u Horákova mlýnu. Dopis byl dobře schovaný v okapu, ale skautky se s hledáním úspěšně popraly a nakonec zprávu objevily. Z ní zjistily, že musí spočítat schody, které vedou nahoru na náměstí. Tento údaj jim poradil, pod jakým azimutem a kolik kroků mají ujít, aby našly úkol od Ohně. Oheň, jehož úkol byl skryt pod mostkem za špejcharem, jim zadal úkol, aby zjistily, kdy město vyhořelo. Pomocí tohoto letopočtu se dozvěděly GPS souřadnice, kde je čekal poslední úkol. Při plnění tohoto úkolu skautky trochu bloudily, ale po navedení na správnou stopu nakonec objevily poslední dopis. Úkol od Země byl již snadný, najít na náměstí domy s určenými čísly popisnými a zjistit, který obchodník v domě sídlí, z názvu jeho obchodu vždy využily jedno písmeno. Z těchto písmen jim vyšlo místo setkání: Výrov.

20121019_180606_vn

Jak se asi s GPS pracuje?

20121019_193744_vn

A točíme buzolou:-)

Za úplné tmy vyšly na zříceninu hradu, která byla osvětlena svíčkami. U ohně se tam setkaly s čtyřmi živly. Nejdříve byl novým skautkám – Mary a Malakovi slavnostně předán Nováček a byly uvítány mezi skautkami. Potom následoval obřad předání stezek Hermelínce, Peggy, Ovčákovi a Medúze, které úspěšně dokončily Nováčka a dostaly tak 2. stupeň skautské stezky a nakonec byl předán 3. stupeň Tessie, která dokončila Cestu Vody (2. stupeň). Potom se s nimi živly rozloučily a odešly.

20121019_213608

Živel Oheň čeká na skautky.

20121019_214008

Mary dostává Nováčka.

20121019_214804

Skautky, které právě dostaly stezky nebo Nováčky.

Po uhašení ohně jsme se přesunuly do loděnice, kde jsme se navečeřely a ještě jsme si chvíli povídaly. Pak jsme zazpívaly večerku a zalehly do spacáků.

20121019_223910

A na nezdravé věci došlo.

Ráno nás Bobík protáhla na rozcvičce a po snídani vysvětlila, jak se plní stezky. Sojka ještě krátce představila hru Sacculus a řekla, co na ni potřebují. Potom už nás čekal pouze úklid klubovny a závěrečný pokřik.

Více fotek najdete jako vždy na našem Rajčeti.

Autor: Sojka