Logo střediska

Tato akce byla určena pouze pro skautky, čekalo nás totiž náročné víkendové putování s plnou polní.

20130922 084736

Sešly jsme se v počtu šesti kousků na vlakovém nádraží v Novém Městě nad Metují, kde jsme zamávaly rodičům a Bobíkovi, která původně měla vést tuto akci, ale nakonec bohužel jet nemohla. Vydaly jsme se vstříc dobrodružství, které na nás čekalo v okolí Malé Skály. Na toto místo jsme přijely již téměř za tmy, a tak jsme se vypravily za městečko, abychom si našly někde v lese příhodné místo na postavení stanů a zasloužený odpočinek. Toto přání se nám vzápětí splnilo a usínaly jsme s myšlenkami, jak asi bude zítra.
Nový den nás nepřivítal zrovna nejpřívětivěji - pršelo. Když to vypadalo, že pršet hned tak nepřestane, tak jsme se ve stanech nasnídaly, a potom už nám nezbylo nic, než stany sbalit a vydat se i přes nepřízeň počasí na cestu.

20130921 095705

Balíme bohužel za deště.

20130921 102828

Pršet naštěstí zakrátko přestalo, a tak jsme se mohly pokochat krásnou vyhlídkou ze Sokola na panorama Suchých skal, které bylo značně zamlžené.

20130921 103017

Na vyhlídce Sokol.

Ušly jsme ještě kousek a lákal nás nedaleký hrad. Protože to ale byla odbočka z trasy, schovaly jsme batohy za skálu a na hrad jsme pokračovaly nalehko. Z hradu už byly jen trosky, ale i tak se nám líbil.

20130921 111434

Cesta na hrad byla moc pěkná.

20130921 112815

Posuďte sami.

20130921 111310 ak

A byla plná zajímavých skalních útvarů.

20130921 122612

Foto celé výpravy na zřícenině hradu.

20130921 130424

A ještě jedna rokle ze zpáteční cesty.

Po návratu k batohům jsme se naobědvaly a potom jsme se, tentokrát už opět s batohy, vydaly na další cestu,

20130921 175807

která vedla po Kozákovském hřebenu.

Cestou jsme našly několik skrýší hry geochaching (ano, přiznávám se bez mučení, největší radost jsem z nich měla já). Den už pomalu končil, když jsme přišly poblíž vrcholu Kozákov. Začaly jsme dělat dřevo, abychom si na nedalekém ohništi uvařily polévku. Když naše mravenčí snažení viděl pán, který tudy procházel se psem, nabídl se, že nám ukáže krásné místo pod skálou, kde je také ohniště a kde na nás nemůže pršet, protože obloha už nám zase ukazovala svou nevlídnou tvář. Naštěstí do breku se nakonec nedala. Sebraly jsme všechno dřevo, které jsme zatím stihly nanosit a přesunuly jsme se o kousek dál. Převis byl opravdu luxusní, práce nám šla pěkně od ruky, a tak jsme si nedlouho potom pochutnávaly na příjemně teplé písmenkové polívce.

20130921 184946

Vařily jsme ji samozřejmě na ohni v kotlíku.

U ohně jsme také zazpívaly několik oddílových písní, bohužel bez kytary.

20130921 205350

Příprava na spaní pod skalním převisem.

A potom už jsme zalezly do spacáků a pod skalním převisem utahané usnuly.
Ráno jsme vstávaly docela brzo, abychom uvařily čaj a vyrazily přes Klokočské skály, kolem jeskyně Postojná, což je největší a navíc jediná přístupná jeskyně v Českém ráji, do Turnova.

20130922 075508

Vaření čaje.

20130922 084736

A už si to štrádujeme.

20130922 121918

Svačina před jeskyní Postojná.

20130922 120344

Jeskyni jsme důkladně prozkoumaly zvenčí i zevnitř a potom už hurá na vlak.

Síly nám sotva stačily, ale všechny jsme namáhavou túru zvládly a dokázaly, že rozhodně nejsme z cukru. Poznaly jsme spoustu krásných míst a vyzkoušely jsme si trochu jiný styl akce, než na jaký jsme většinou zvyklé. Cesta vlakem domů byla bezproblémová, a tak jsme se ve večerních hodinách shledaly se svými rodiči zpět v Novém Městě nad Metují.

20130922 103025

Na závěr si můžete pojmenovat skálu podle toho, co vám ji připomíná.

Další fotky najdete na oddílovém Rajčeti.

Autor: Anna Kálalová - Sojka