Logo střediska

Tato akce byla určena pro skautky, kterým se podařilo dokončit nováčkovskou zkoušku, nebo některý stupeň stezky, nebo přecházely z žabiček do skautek, nebo do skautek přišly jako nováčci.
Některé skautky dostaly letáček, který je pozval na sobotu na pátou hodinu k naší klubovně. Když přišly na místo, nepřivítala je tam žádná vedoucí, ale na klice je čekal dopis.

20131005 195746 jf

Z něho se dozvěděly, že musí splnit úkoly od čtyř živlů, tyto úkoly že je nakonec dovedou na místo, kde se s živly budou moci setkat osobně.

20131005 173430

Skautky, které se předání mohly účastnit.

První úkol byl od Ohně - zviditelnit jeho ohnivou zprávu. Na to holky musely rozdělat oheň. Z ohnivého dopisu se dozvěděly, že úkol od Vody najdou na zeleném mostku.

20131005 172905

Chvíli podržet nad ohněm a dopis je čitelný.

Hledání na mostku nebylo lehké, ale nakonec se podařilo. Úkol byl prostý, nabrat z řeky vodu do lahve a vzít ji s sebou, bude se prý hodit při získávání zprávy od Vzduchu nahoře na Klosově vyhlídce. Tam jim rozum zůstal stát, kde nic tu nic, poradily se tedy s nápovědou a potom už bylo získání zprávy od Vzduchu jednoduché. Nalít vodu do roury, aby zpráva vyplavala. A to už zbývalo najít jen poslední úkol. Ten se skrýval u sochy sedícího muže, což ale Vzduch jen tak nesdělil, ale ukryl do šifry nazvané větrný vír. Úkolem od Země bylo zjistit, kde je místo setkání. Luštění skautky trochu potrápilo, ale nakonec bylo vše jasné - Výrov je to místo.

20131005 193406

Ještě jednou si pro jistotu přečíst instrukce...

Za tmy vyšly na hrad, který byl osvětlený svíčkami. U ohně se tam setkaly s čtyřmi živly. Nejdříve byl novým skautkám – Myšce, Malině, Tori a Delfínovi slavnostně předán Nováček a byly uvítány mezi skautkami. Potom následoval obřad předání stezek, konkrétně Cesty Vzduchu Malak, která úspěšně dokončila Nováčka. Potom se s nimi živly rozloučily a odešly.

20131005 195759 jf

Myška dostává Nováčka.

Po uhašení ohně jsme se přesunuly do loděnice, kde jsme se navečeřely a ještě jsme si chvíli povídaly a hrály Švábí salát. Ale protože již byla spousta hodin, zazpívaly jsme večerku a zalehly do spacáků.

20131005 222740

Hrajeme Švábí salát.

Ráno nám po snídani Sojka vysvětlila, jak se plní stezky. Potom už nás čekal pouze superrychlý úklid klubovny.

Více fotek je opět na Rajčeti.

Autor: Anna Kálalová - Sojka