Logo střediska

Na první prosincové sobotní dopoledne jsme se skautkami a staršími žabičkami naplánovaly malou akci, při které bylo hlavním cílem udělat někomu radost. Rozhodly jsme se ho strávit v Ústavu sociální péče pro mládež s mentálním postižením v Kvasinách, kam nás pozval Ladislav Fabián, který v tomto ústavu provádí canisterapii (terapii se psy).

20131207 091654 zv 

Už po sedmé hodině ranní jsme se sešly v klubovně, abychom ještě doladily mikulášskou scénku, kterou jsme chtěly v ústavu klientům zahrát. Poté jsme se auty vydaly do Kvasin.
V ústavu v Kvasinách náš už klienti nedočkavě očekávali. Skautky si oblékly kostýmy, diváci se posadili do malého vánočně ozdobeného sálu a náš program mohl začít. Skautky a starší žabičky si připravily scénku o svatém Mikulášovi, andělech a čertech, kteří chystali nadílku pro děti, ale protože si Mikuláš ve spěchu zranil nohu, poprosili andělé a čerti o pomoc klienty ústavu. Ti se velice aktivně zapojili do výroby vánočního řetězu z pestrobarevného papíru na vánoční výzdobu. Zpěvem a tancem čerti s anděly potěšili smutného Mikuláše, takže si s nimi na závěr spolu s klienty zazpíval vánoční koledy. Klienti ústavu nám také prozradili, jaké dárky by jim pod stromečkem udělaly největší radost. Na závěr jsme rozdaly divákům malé dárečky – perníčky, které děvčata ozdobila na předešlé družinovce, a rozloučily jsme se s klienty našimi družinovými pokřiky.

20131207 090540 zv

Příprava čertů.

20131207 091816 zv

Mikuláš při pádu ztratil i mitru.

20131207 092107 zv

Čerti smutnému Mikuláši zpívají.

20131207 092537 zv

Andělé zas tančí.

20131207 093048 zv

Výroba papírového řetězu.

20131207 094946 zv

Společné zpívání koled.

20131207 100439 zv

Rozdávání perníčků.

Po úklidu rekvizit jsme byly panem vychovatelem pozvány na pohoštění. Následně se ujal slova pan Fabián a vysvětlil nám postupy a cíle canisterapie.

20131207 104600

Skautky měly možnost zhlédnout ukázky základních technik, ze kterých je nejdůležitější polohování klienta a psa.

20131207 105205

Ovčák, kormidelnice Chobotniček, se této metodě terapie také věnuje, takže nám ukázala, jaký efekt má pro lidi s postižením nácvik vodění psa.

Pan vychovatel nám poté nabídl, že nás provede po celém areálu ústavu, což jsme rády přijaly. Během prohlídky nás seznámil s jednotlivými odděleními a snažil se nám přiblížit život místních klientů a fungování ústavu s jeho pestrou nabídkou programů. Před polednem jsme se rozloučily, poděkovaly jsme za milé přijetí a vyrazily jsme spokojené domů.

20131207 120129

Foto všech zúčastněných.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným skautkám, starším žabičkám, vedoucím a také panu Fabiánovi a oběma pejskům. Myslím, že se nám podařilo cíl akce naplnit. Rozdaly jsme velký kus předvánoční radosti.

Další fotky najdete na Rajčeti.

Autor: Jiřina Borůvková - Sasanka