Logo střediska

Sešly jsme se na vlakovém nádraží v Novém Městě nad Metují a náš oddíl se vydal vlakem do Broumova. Od vlaku to bylo ke klubovně jen kousek, a tak jsme se brzy po příjezdu sytily našimi večeřemi.

20140329 132254

Po večeři Sasanka vedla program plný zajímavých her.

20140328 193746

Jedna z netradičních aktivit - přední skautka či žabička předváděla rukama to, co zadní říkala.

Venku už byla tma, když se holky dozvěděly, že je volá slovutný alchymista do své pracovny. Cesta za ním ale nebyla vůbec snadná. Večerní Broumov působil pochmurným dojmem, ale na strach nebyl vůbec čas, protože průvodce kázal: „Zavažte si oči, do mistrovy dílny nesmí znát cestu nikdo nepovolaný.“ A tak jsme poslechly a vydaly se na strastiplnou pouť bez zraku. Cesta jako by byla nekonečná, když tu jsme dostaly pokyn: „Jsme na místě, sundejte si šátky.“ Před námi stál alchymista a hned nás začal zasvěcovat do svého tajného učení, jsa už stár, rád by si vychoval následovníky, než jeho tělo ulehne ke spánku věčnému. Sledovaly jsme tedy jeho čarovný oheň a uchváceny tou podívanou, ani jsme moc nepřemýšlely a hned podepsaly listinu, ve které jsme se zavázaly stát se alchymistovými učni a podstoupit pět zkoušek. Ale to až zítra. A protože hned bylo jasné, že to bude těžká práce, ulehly jsme do svých spacáků.
Ráno jsme se probudily do krásného dne. Na rozcvičku jsme vyrazily za klubovnu. Když jsme se vyhladovělé a zkřehlé vrátily, čekaly nás chleby s marmeládou. Po snídani jsme si sbalily věci na výlet do skal a vydaly jsme se na autobus, který nás dovezl do blízkosti Broumovských stěn. Žabičky dostaly za úkol najít, kde jsme a skautky potom naplánovaly trasu. Vedly nás směrem na Hvězdu.

20140329 110541

Na Hvězdě se pár odvážných vydalo hledat kešku, bohužel bez úspěchu.

20140329 112615

Pohled na Hvězdu.

20140329 112436

Společné foto.

20140329 112709

A kam dál?

20140329 114345

Vydaly jsme se po červené směr Supí koš.

20140329 114641

Cesta je tady zajímavá.

20140329 114900

Zebra ve škvíře.

20140329 121428

Pod Supím košem.

Tam už nám pořádně vytrávilo, a tak jsme se dívaly po vhodném místě, kde bychom mohly založit ohniště a uvařit buřtguláš. Místo jsme našly, a tak jsme se pod vedením skautek pustily do práce. Někdo kopal ohniště, jiný nosil dřevo, další loupal cibule, nebo míchal. Práce nám šla dobře od ruky, a tak jsme si zanedlouho pochutnávaly na skvělém buřtguláši a co víc, dozvěděly jsme se, že jeho uvařením jsme dokázaly první dovednost, kterou každý alchymista musí zvládat, a to všelijaké lektvary uvařit.

20140329 130430

Sasanka vysvětluje žabičkám, jak rozdělat oheň.

20140329 132440

Škrabání brambor.

20140329 133218

A sypou se buřty na osmažení.

20140329 135804

Chleba samozřejmě krájely žabičky :-)

20140329 141030

Královské dělení.

20140329 141334

A už si pochutnáváme - koukněte, jaký má Kaštan pořádný chleba :-)

Vydaly jsme se dále a cestou nás Sojka zkoušela z rostlin. Správný alchymista pozná, k čemu jaké býlí slouží a na co je možné ho využít. Některé rostliny byly lehké, jiné dělaly problémy, ale nakonec se ukázalo, že i rostliny ovládáme slušně. Tím, že jsme dokázaly dojít zpět do klubovny, jsme prokázaly naši dovednost orientace podle hvězd i map. Hned jsme se pustily do vaření večeře, a kdo nevařil, mohl házet šipky na terč, nebo se věnovat jiné zábavě. Po večeři jsme se od Sojky dozvěděly o skautské symbolice a o tom, že i alchymisté používají tajný jazyk, kterým na nás symboly promlouvají. Hurá, to byl předposlední úkol, kterým jsme měly dokázat naše schopnosti. Protože už byl večer, poslední úkol jsme si musely nechat až na zítra. Umyly jsme se a šup do hajan.
Ráno jsme se probudily a po rozcvičce a chlebu s čokoládovou pomazánkou jsme se vypravily na nedalekou louku, kde jsme dostaly za úkol sehnat vybavení naší nové alchymistické laboratoře. To ale nebylo jen tak. Na louce sice bylo plno písmen, ze kterých jsme skládaly názvy věcí, které by se hodily do laboratoře, ale také tam běhali záškodníci, kteří nám brali životy. Všechny skupinky ale ukořistily velkou spoustu písmen, ze kterých dokázaly poskládat nejrůznější věci.

20140330 081521

Všichni bojovaly statečně.

20140330 084046

Co by z těch písmenek šlo ještě složit?

Potom jsme se vrátily do klubovny a čekal nás úkol se sesterským desaterem a vaření oběda. Po obědě jsme se vrhly na úklid, klubovna se jen blýskala. Už to vypadalo, že na nás alchymista zapomněl, když tu jsme od něho dostaly vzkaz a opět jsme se poslepu vydaly do jeho dílny. Tam nám potvrdil, že jsme během víkendu splnily i poslední úkol, že si sebe navzájem vážíme a posloucháme naše vedoucí a mistry. Nic tedy nebránilo, abychom se staly alchymisty a podívaly se na zoubek tajemství lektvaru nesmrtelnosti. Alchymista se nám přiznal, že ač v jeho nalezení udělal mnohé důležité objevy, ještě se k cíli nedostal.

20140330 123419

Ukázal nám, jakým způsobem přinutí mrtvý krystal růst, ale ještě to něco potřebuje.

Odkázal nám tedy svůj rozdělaný experiment a rozloučil se s námi. Už byl nejvyšší čas vypravit se na vlak. Ten nás odvezl zpátky do Nového Města za našimi rodiči.

Více fotek na Rajčeti.

Autor: Anna Kálalová - Sojka