Logo střediska

Přečtěte si, jak u nás dopadlo krajské kolo Závodu vlčat a světlušek.

20140524 144436

Příprava krajského kola Závodu vlčat a světlušek letos padla na vrub našeho střediska. Přípravy začaly již dlouhou dobu před závodem a vrcholily poslední poradou v pátek před závody. Kromě detailů, které bylo potřeba dořešit, se začalo i se stavbou některých hangárů, montováním stolů a lavic a mnohého dalšího.

Vše naplno vypuklo v sobotu ráno, kdy se na Pavlátovu louku začaly sjíždět nejlepší hlídky ze základních kol (14 chlapeckých a 12 dívčích, celkem cca 180 lidí). Do krajského kola postoupily i 3 hlídky z našeho střediska – dvě hlídky žabiček (posádky Medúzky a Chobotničky z 2. oddílu VS Vydry) a jedna hlídka vlčat (z 1. oddílu VS Albatros). Po registraci a ubytování následoval slavnostní nástup, na kterém se i hlídky dozvěděly legendu celého víkendu – že se nejvyššímu ze všech bohů, Diovi, ztratil posvátný orel a oni mají za úkol vypátrat, kdo ho mohl ukrást. Dle vylosovaného pořadí nastupovaly hlídky na start závodu na trať dlouhou 2,5 km s 10 stanovišti. Na každém stanovišti je přivítal nějaký bůh a kromě splnění úkolu do závodu jim také prozradil, co v danou chvíli, kdy byl orel zcizen, dělal.

20140524 094136 mp

Už na nástupu promluvil Dionýsos, jak jinak než v rozverné náladě.

Vlčata, světlušky a žabičky museli zvládnout tyto disciplíny: poznat rostliny a živočichy, správně sbalit spacák, rozluštit šifry a zapeklité hádanky, vyřešit problémové situace, zorientovat se na mapě, do plánu doplnit pěší značky, ukrojit, namazat a ozdobit si chleba, najít různé informace (v jízdním řádu, atlase apod.), úspěšně překonat překážkovou dráhu, napsat dopis a nadepsat obálku, ošetřit některá zranění a poznat významné osobnosti, státní vlajku, dát na kroj správně nášivky atd. Počasí nebylo úplně ideální, a tak poslední hlídky musely absolvovat závěrečná stanoviště v náhradních prostorách, protože začaly padat kromě provazů vody i kroupy.

20140524 113507

Chobotničky zakreslují do plánu pěší značky.

20140524 123148 mh

Medúzky chystají občerstvení na disciplíně kuchařská dovednost.

Kdo nebyl na trati, pro toho byl připraven doprovodný program, jako např. lov rybiček, hod ringem na tyč, lanové překážky, střelba z luku a mnoho dalších, na kterých se také dozvěděli důležité informace od bohů.

20140524 153403

Zajímavá disciplína - lov rybiček.

20140524 154755 mh

Oblíbené lanové překážky.

Po večeři nastalo očekávané vyhlášení výsledků. Naše hlídky se umístily naprosto výtečně. Hlídka Medúzek ve složení Slůně, Zebra, Pastelka a Baterka dívčí kategorii vyhrála, a postoupila tak do celostátního kola, které proběhne na konci září v Kutné Hoře. Hlídka vlčat z Albatrosu ve složení Žabák, Ondatra, Krtek, Tučňák a Tom skončila na vynikajícím 2. místě (pouze o 3 body jim uniklo vítězství). Velmi dobře se také umístila naše třetí novoměstská hlídka, a to Chobotničky ve složení Vořech, Krtek, Krysík, Puma, Modrásek a Šneček, které obsadily 4. místo. Všem hlídkám patří velká gratulace.

20140524 184833 af-

Naše novoměstské hlídky na nástupu - jistě je poznáte.

20140524 185948 mp

Tady vidíte radost Medúzek, když se dozvěděly, že skončily na 1. místě.

20140524 190209 mp

Gratulace.

20140524 190100 mp

Hlídka vlčat z Albatrosu si jde pro 2. místo.

Na nástupu proběhlo ještě několik dalších významných událostí. Do správy střediska byla po mnoha letech předána středisková vlajka, kterou doposud opatrovala rodina Rydlových, kterým patří velký dík.

20140524 190754 af

Pan Rydlo přebírá děkovný dekret.

20140524 184622 mp

Dále nás svou návštěvou poctili náčelník Čiča a místonáčelní Véňa, kteří předali skautská vyznamenání (2. a 3. zprava).

20140524 191149 af

Pepa Hylský dostal za zásluhy pro skauting v NM stříbrný stupeň Medaile sv. Jiří,

20140524 191529 mp

 Bagheera stupeň zlatý.

Oběma moc děkujeme za to, co pro skauting v NM udělali. Po nástupu probíhal zábavný večer s bohem Dionýsem, který musel být kvůli počasí v jídelně. Náladu nám to ale nezkazilo a večer plný zpívání a smíchu jsme si užili.

20140524 193901 mp

Dionýsos přijíždí. :-)

Taky jsme se dopídili k výsledku, že orla ukradla bohyně Hera. Následovala společná večerka.
V neděli bylo třeba ještě najít orla. Po sbalení jsme se vydali ke špejcharu. Odtamtud jsme se vydávali na různá místa, kde jsme se za splnění určitého úkolu dozvěděli, ve kterém políčku mapy orel není. Navštívili jsme zajímavá místa našeho města – Rajskou zahradu a následný převoz lodí na druhou stranu řeky, Zázvorku, zámeckou zahradu, kostel, sklepení na náměstí ad.

20140525 090425 af

Výhled na náměstí z Rajské zahrady.

20140525 090742 af

Převoz na druhou stranu Metuje.

20140525 093336 zv

Hledání v knize návštěv.

20140525 093816 zv

Počítání zlatých koulí.

Pak jsme se přesunuli na místo, kde by měl být orel a zde jsme opět navštívili několik lidí, kteří nám za splnění úkolu dali část šifry. Po sestavení jsme se dozvěděli přesné místo a pak už nebyl problém orla nalézt. Orla nalezly téměř všechny hlídky, takže vše šťastně skončilo. Celý víkend, který se vydařil, jsme zakončili na sokolovně.
Velké díky patří všem, kteří se závodem pomohli (cca 60 lidí) a především hlavnímu organizátorovi akce Jakubu Pěničkovi – Barbušákovi.

20140524 192629 mp

Samozřejmě nesmí chybět hromadné foto 2. oddílu.

20140605 165019

Zde je vítězná hlídka Medúzek - Slůně, Zebra, Pastelka a Baterka.

Další fotky najdete na Rajčeti 2. oddílu.

Autor: Adéla Fabiánová - Bobík