Logo střediska

Vedení Amazonek (Božka a Fredy) vymyslely jako zpestření posádkové činnosti skautek zapojení do celostátní humanitární akce “Společně proti leukémii“, kterou pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR a Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

20140615 085751 zv

V čem akce, resp. sbírka spočívala? Přijíždějícím autům skautky umyly okna a řidičům podaly informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Řidiči na oplátku mohli přispět nějakou drobnou mincí do zapečetěné kasičky. Veškeré vybrané peníze z benzínkové a kasičkové sbírky jsou používány k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně. Dárci tak pomáhají především pacientům s leukémií.
My jsme benzínkovou sbírku uspořádaly v neděli 15. června. Byly jsme rozdělené na dvě skupiny – jedna dopoledne a druhá odpoledne. Poznat nás bylo podle stejných triček, která jsme dostaly od nadace, a skautských šátků.

20140615 073127 zv

Umýváme.

20140615 090357 zv

Některá auta byla zajímavá...

20140615 090705 zv

Na vysoká auta jsme měly důmyslný systém...

Podařilo se nám nasbírat 9 504 Kč. Bylo to náročné, ale bavilo nás to! Navíc nás hřál dobrý pocit, že jsme pomohly s něčím potřebným.

20140615 114848 zv

Společné foto obou skupinek.

Všem dárcům i skautkám děkujeme.

Pokud máte zájem přispět do sbírky, je možné zaslat peníze na účet: 04343043/0300. Více informací o sbírce najdete na webové stránce: skaut.cz/protileukemii.

Další fotky ze sbírky najdete na Rajčeti.

Autor: Zuzana Vančáková - Božka