Logo střediska

Tato akce byla určena pro skautky, které nově přešly od žabiček ke skautkám, nebo kterým se podařilo dokončit nováčkovskou zkoušku, nebo některý stupeň stezky.

20141108 195207 kk

Holky dostaly letáček, který je pozval na sobotu na pátou hodinu k naší klubovně. Když přišly na místo, nepřivítala je tam žádná vedoucí, ale na klice je čekal dopis. Z něho se dozvěděly, že musí splnit úkoly od čtyř živlů, tyto úkoly že je nakonec dovedou na místo, kde se s živly budou moci setkat osobně.

První dopis je poslal na Husův kámen. Tam ve větvích stromu našly úkol od Vzduchu. Úkol spočíval ve vyluštění větrného písma a po jeho splnění se dozvěděly, že další úkol, tentokrát od Vody, je čeká u Horákova mlýnu. Dopis byl dobře schovaný v okapu, ale skautky se s hledáním úspěšně popraly a nakonec zprávu objevily. Z ní zjistily, že musí spočítat schody, které vedou nahoru na náměstí. Tento údaj jim poradil, pod jakým azimutem a kolik kroků mají ujít, aby našly úkol od Ohně. Oheň, jehož úkol byl skryt pod mostkem za špejcharem, jim zadal úkol, aby zjistily, kdy město vyhořelo. Pomocí tohoto letopočtu se dozvěděly GPS souřadnice, kde je čekal poslední úkol. Toto se nakonec ukázalo jako nejtěžší, a tak musela pomoci nápověda z obálky. Úkol od Země byl již snadný, najít na náměstí domy s určenými čísly popisnými a zjistit, který obchodník v domě sídlí. Z názvu jeho obchodu vždy využily jedno písmeno. Z těchto písmen jim vyšlo místo setkání: Výrov.

20141108 192645 ak

Sova právě našla další úkol.

Za úplné tmy vyšly na zříceninu hradu, která byla osvětlena svíčkami. U ohně se tam setkaly s čtyřmi živly. Nejdříve byl novým skautkám, a že jich letos bylo hodně, slavnostně předán Nováček a byly uvítány mezi skautkami. Byly to Tučňák, Slůňe, Veverka, Sova, Motýlek, Pastelka, Zebra, Puma, Baterka a Lama. Potom následoval obřad předání stezek Myšce, která úspěšně dokončila Cestu Země a vydala se teď na Cestu Vody. Potom se s nimi živly rozloučily a odešly.

20141108 195207 kk

Setkání s živly.

20141108 195745

Sova se svým Nováčkem.

Po uhašení ohně jsme se přesunuly do loděnice, kde jsme se navečeřely a ještě jsme si chvíli povídaly. Ale protože již bylo spousta hodin, zazpívaly jsme večerku a zalehly do spacáků.

Ráno nás Ovčák protáhla na rozcvičce a po snídani Sojka vysvětlila, jak se plní stezky a vepsaly jsme si do svých stezek oddílové doplňky. Potom už nás čekal pouze úklid klubovny a závěrečný pokřik.

Několik dalších fotek je opět na Rajčeti.

Autor: Anna Kálalová - Sojka