Logo střediska

Je neděle 2.7. a prázdniny teprve začínají, ale novoměstské vlakové nádraží zažívá velký rozruch, protože skautky ze 2. oddílu vyrážejí na putovní tábor na řeku Moravu.

20170703 122630

 

S málem věcí komprimovaných do 100 litrových lodních pytlů odjíždíme do Komňátky, kde se nachází naše první tábořiště. Stavíme stany a kopeme ohniště, abychom si mohly zazpívat. V pondělí nás čeká první plavba z Hanušovic, kam nám lodě dopraví auto a my můžeme sjet zpátky do tábořiště. Během plavby jsme si udělaly výlet na Nový Hrad a k limnigrafické stanici. Po příjezdu jsme musely zajistit dřevo a uvařit večeři, jak jinak než na nerezových kotlících. Večer se skautky vydaly na stezku odvahy, na jejímž konci našly Kukyho z filmu Kuky se vrací, který je požádal o pomoc - chtěl se vrátit zpátky domů. Třetí den jsme si pomocí sava vyrobily táborová trička, také proběhl turnaj v brännballu a fotbale. Den jsme zakončily povídáním na téma ženství.

20170713 203703 ml

Večery fajnový s kytárkou a lahvinkou červeného Jupí nápoje.

Ráno jsme se probudily do krásného dne a čekala nás druhá plavba, tentokrát už s veškerým vybavením. A naskládat všechno zpátky do lodních pytlů byl pro nás oříšek, ale nakonec jsme to zvládly a šťastně jsme vypluly. Horní úseky Moravy byly plné zákrutů a peřejí, takže nechybělo ani cvaknutí a nedobrovolné koupání. Pátý a šestý den jsme pokračovaly v plavbě. Celkem bylo 8 plaveb a ujely jsme 134 kilometrů. Večer jsme vždy postavily stany, uvařily večeři a když zbyl čas, tak se hrálo na kytaru a zpívalo. Konečně jsme dojely do CHKO Litovelské Pomoraví, kde jsme se utábořily u Templu, což je jez, na kterém vodáci mohou nacvičit jízdu v peřeji. Další den byl v plánu výlet k pozůstatkům hradu Rytířská síň. Cestou jsme se podívaly do Řimice na místní pravoslavný kostel, a také jsme navštívily jeskyni Podkova, která je specifická svým tvarem. 

20170707 170451

Trénink na jezu.

20170710 142737

Zdoláváme nástrahy Litovelského Pomoraví.

Během tábora jsme toho zažily ještě spoustu. Přijeli za námi bohové moří Neptun a Poseidon, aby nás pokřtili, užily jsme si den v aquaparku a propracovanou hru v centru Olomouce, nechyběly ani duchovní zážitky a večerka v Chrámu přátelství. Také jsme si vyzkoušely vaření v dešti, kdy nešel rozdělat oheň, a tak jsme musely použít plynové vařiče. A co je hlavní? Všechny jsme se zdokonalily ve vodáckých dovednostech a pořádně jsme si puťák užily! Závěr tábora jsme oslavily výletem do kroměřížské Květné zahrady a obědem v místní restauraci. Pro Kukyho, který všechna dobrodružství absolvoval s námi a o kterého jsme se staraly, jsme v Kroměříži našly domov. Skautky ho darovaly holčičce, která slíbila, že o něho bude pečovat. Večer jsme si dopřály pohoštění u táboráku a na skautky čekala odměna v podobě malých Kukýků. V neděli 16.7. jsme se rozloučily pokřikem na vlakovém nádraží v Novém Městě nad Metují.

20170709 153208 vn

Křest po vodácku.

20170715 075222

Kdo udělá největšího placáka? Součást ranních rozcviček - koupel v řece někdy i s bahenní kúrou, jindy s masáží kamínkami, skoro jak v lázních :)

Více foto zde na Rajčeti.

autor: Veronika Nováková