Logo střediska

Historie oddílu

září 1996 vznik první družiny (posádky) vodních skautek v Novém Městě nad Metují
vedení oddílu: Eva Brandejsová (Efee), Šárka (Fredy) a Jana (Fůfa) Bartákovy, Kateřina Maurová (Mourek), Eva Brandejsová (Anne)
9. říjen 1996 oficiálně vzniká oddíl vodních skautek s názvem Vydry (vlajka: modrá, červená, modrá)
Zpočátku jsme měly v oddíle pouze čtyři děvčata, ale ke konci roku jich bylo už osm. Mezi ně patřila: Milena Černá (Daisy), Zuzana Suchánková (Robi), Monika Drašnarová (Heidy), Lucie Bejrová (Lucifer), Jana Vítová (Štika), Milena Tučková (Nšo-či), Klára Vančáková (Popelka) a Jana Vančáková (Knoflík). Protože nás bylo velice málo, nemohly jsme dlouho zavést družinový systém jako ostatní oddíly.
jaro 1998 získáváme první lodě od chlapeckého 1. oddílu Albatros - jedna pramice a dvě kánoe
prosinec 1998 oddíl přechází v rámci sloučení suchozemského junáckého střediska a 8. přístavu vodních skautů "Albatros" do sloučeného střediska "ÚTA"
září 1998 Efee nastupuje na VŠ, vedoucí oddílu se stává Fůfa
únor 1999 oddíl má prvního a jediného člena rodu mužského [životného] - Jakuba Fabiána (Králíka)
březen 1999 po sloučení dochází ke změně číslování oddílů - stáváme se 2. oddílem vodních skautek
jaro 1999 naše "flotila" čítá již 3 pramice (Kajman, Tuleň, Moroň) a 4 kánoe (Želva, Kosatka, Panther, Vorvaň)
září 2000 dokončen přechod na skutečný družinový systém
Vzniká tak posádka starších - Amazonek (skautky) a posádka "mláďat" - Medúzek (žabičky). Kormidelnicemi se staly Pavlína Vejrková (Džeky) a Lucie Weberová (Ajfi).
září 2001 oficiální kapitánkou (vedoucí) oddílu se stává Mourek
2001 získáváme první dvě plastové kánoe - banány
1. září 2002 1. oddílové volby - kapitánkou oddílu zvolena Fredy
září 2002 vzniká nová posádka Ondatry, kormidelnicí se stává Anna Kálalová (Sojka), oddíl získal novou lodivodku Martinu Bartákovou
2002 rozrůstá se oddílová flotila - ke konci roku 2002 máme 5 laminátových a 7 plastových kánoí, 3 pramice typu Sázava, 2 pramice typu rybářka, 1 pramici P550
2003 oddíl kupuje první plastový kajak - Shark
2005 získáváme plastový rodeový kajak
2007 nákup první zavřené plastové kánoe - Viki a dalších kajaků Dagger RPM a Perception Method Air
2008 přibyla zavřená plastová kánoe Amerika
1. ledna 2009 oficiální kapitánkou oddílu se stává Adéla Fabiánová (Novotná) - Bobík
2009 pořízeny 2 kánoe typu Samba
2010 přibyl juniorský plastový kajak Dagger Dynamo
červen 2012 nákup první plachtenice (oplachtění lodi P550)
září 2012 vzniká nová posádka žabiček Chobotničky, kormidelnicí se stává Marie Horčičková (Mihule), lodivodem Adéla Fabiánová (Bobík)
2013 - 2014 začala systematická práce s rangers
září 2013 nový rituál "Přechod do skautek"
prosinec 2013 nový rituál jmenování kormidelníků "Kormidelnické zápisníky"
červen 2013 dokončení oplachtění P550 a první oddílové vyplutí na plachetnici jménem Čvachetka
září 2014 byly vyrobeny posádkové hole
červen 2015 nový rituál "Přechod do rangers"
srpen 2015 byla zhotovena oddílová standarta
1. září 2015 kapitánkou oddílu se stává Zuzana Vančáková - Božka, její zástupkyní je Marie Magdalena Horčičková - Mihule
1. leden 2017 kapitánkou oddílu se znovu stává Šárka Obstová - Fredy, ve funkci zástupkyně zůstává Marie Magdalena Horčičková - Mihule
1. září 2019 kapitánkou oddílu se stává Anna Drašnarová - Mary, její zástupkyní je Viktorie Chotašová - Tori, Šárka Obstová - Fredy a Marie Magdalena Horčičková - Mihule
1. září 2020 kapitánkou oddíle je Anna Drašnarová - Mary, její zástupkyní je Viktorie Chotašová - Tori

 

Úspěchy oddílu

1998 1. místo v Memoriálu Stáni Stárka
říjen 1998 3. místo v Ranově memoriálu
3. místo v závodu Skapa
3. místo v Braťkově memoriálu
duben 1999 3. místo v závodu pramic 15 km po Divoké Orlici v kategorii žákyně (Džeky, Bobík, Ajfi, Robi, Daisy)
květen 1999 1. místo okresního kola Svojsíkova závodu (Džeky, Bobík, Heidy, Ajfi, Lucifer, Daisy)
září 1999 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii žákyň P650 (Fůfa, Ajfi, Bobík, Džeky, Lucifer), čas: 0:41:31,7
květen 2000 1. místo v závodu Memoriál Stáni Stárka (Džeky, Bobík, Ajfi, Lucifer, Rosnička, Ještěrka)
září 2000 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii žákyň P550 (Fůfa, Ajfi, Bobík, Džeky, Lucifer), čas: 0:45:05,4
duben 2001 2. místo v okresním kole Svojsíkova závodu (Lucifer, Rosnička, Kuňka, Potápka, Veverka, Sojka)
září 2001 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Fižďa, Džeky, Bobík, Lucifer, Ajfi), čas: 0:39:33
květen 2002 1. místo v Memoriálu Stáni Stárka
3. místo v okresním kole Závodu o vlajku náčelní (Čert, Očko, Myška, Delfín, Titty, Andulka)
3. místo v závodu pramic 15 km po Divoké Orlici v kategorii žákyně
3. místo v závodu pramic 15 km po Divoké Orlici v kategorii dorostenky
červen 2002 1. místo v Braťkově memoriálu (Lucifer, Veverka, Kocour, Sojka, Terka)
2. místo v Braťkově memoriálu (Džeky, Bobík)
2. místo v Ranově memoriálu (Džeky, Bobík)
3. místo v Ranově memoriálu (Lucifer, Veverka, Kocour, Sojka, Terka)
3. místo v Mistrovství ČR skautů v pádlování (Lucifer, Veverka, Kocour, Sojka, Terka)
leden 2003 3. místo v závodu Praha plná strašidel (Užovka, Vendy, Veverka)
květen 2003 1. místo v okresním kole Svojsíkova závodu (Ještěrka, Lucifer, Potápka, Kaťu, Rosnička, Delfín)
2. místo v okresním kole Svojsíkova závodu (Sojka, Sasanka, Kuňka, Čert, Rybka, Užovka)
4. místo v závodu pramic 15 km po Divoké Orlici v kategorii kadetky (Bobík, Kocour, Vendy, Sasanka, Užovka, Kuňka, Alka)
červen 2003 2. místo v závodu Meandry - O mimoňské pádlo (Bobík, Lucifer, Racek, Kaťu, Potápka)
5. místo krajského kola Svojsíkova závodu
září 2003 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Terka, Bobík, Lucifer, Kaťu, Potápka), čas: 0:43:39
květen 2004 3. místo okresního kola Závodu světlušek a vlčat (Medúzky)
leden 2005 5. místo v závodu Praha plná strašidel (Čert, Užovka, Vážka)
květen 2005 2. místo v okresním kole Svojsíkova závodu
červen 2005 1. místo krajského kola Svojsíkova závodu (Čert, Očko, Lída, Titty, Užovka, Sasanka)
září 2005 2. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Sojka, Sasanka, Žofka, Kaťu, Užovka), čas: 0:41:06
3. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii starší žactvo P650 (Králík, Delfín, Lída, Titty, Křeček), čas: 0:42:01
říjen 2005 11. místo celostátního kola Svojsíkova závodu (Sasanka, Užovka, Čert, Lída, Titty, Očko)
leden 2006 2. místo v závodu Praha plná strašidel (Krabička, Kuňka, Ještěrka)
září 2006 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Sasanka, Ještěrka, Čert, Kuňka, Lenča), čas: 0:47:03
leden 2007 3. místo v závodu Praha plná strašidel (Čert, Užovka, Kuňka)
4. místo v závodu Praha plná strašidel (Pomněnka, Kačka, Štěně)
květen 2007 3. místo v okresním kole Svojsíkova závodu (Titty, Očko, Nancy, Čárka)
září 2007 1. místo v závodu Napříč Prahou - Přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Sasanka, Ještěrka, Čert, Kuňka, Lenča), čas: 0:42:18
září 2008 2. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Sasanka, Kuňka, Titty, Lati, Čert), čas: 0:47:16
2. místo v závodu Napříč Prahou - Přes tři jezy v kategorii žáci mix P530 (Sojka, Peggy, Fenka, Kotě, Vážka), čas: 1:02:00
září 2009 2. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Čert, Titty, Nancy, Lati, Očko), čas: 0:48:52,8
leden 2010 3. místo v závodu Praha plná strašidel (Áďa, Sissi, Mihule)
květen 2010 2. místo v Oblastním kole Závodu vlčat a světlušek (Medúzky)
leden 2011 5. místo v závodu Praha plná strašidel (Mihule, Božka, Áďa)
září 2011 3. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii dorostenek P550 (Čárka, Mihule, Božka, Nancy, Štěně), čas: 0:50:47,0
leden 2012 4. místo v závodu Praha plná strašidel (Božka, Mihule, Štěně)
květen 2012 2. místo v Základním kole Závodu vlčat a světlušek (Delfín, Motýlek, Malina, Včelička)
červen 2012 1. místo v krajském kole Závodu vlčat a světlušek (Delfín, Motýlek, Myška, Malina)
červen 2012 2. místo v dovednostním závodu pramic "Jackovo klání v pádlování" na akci Navigamus (Bobík, Božka, Štěně, Fenka, Mušu, Peggy)
září 2012 9. místo v Celostátním kole Závodu vlčat a světlušek (Myška, Motýlek, Malina, Delfín)
leden 2013 3. místo v závodu Praha plná strašidel (Božka, Mihule, Lucy)
září 2013 1. místo v závodu Napříč Prahou - přes tři jezy v kategorii skautek P550 (Bobík, Ovčák, Peggy, Mary, Hermelínka), čas: 0:43:27,0
leden 2014 2. místo v závodu Praha plná strašidel (Slůně, Zebra, Veverka)
duben 2014

1. místo ve střediskovém kole Závodu vlčat a světlušek (Vořech, Krtek, Puma, Modrásek, Krysík, Šneček)

2. místo ve střediskovém kole Závodu vlčat a světlušek (Slůně, Zebra, Tučňák, Pastelka)

květen 2014

1. místo v základním kole Závodu vlčat a světlušek (Slůně, Zebra, Tučňák, Pastelka, Baterka, Veverka)

2. místo v základním kole Závodu vlčat a světlušek (Vořech, Krtek, Puma, Modrásek, Krysík, Šneček)

květen 2014

1. místo v krajském kole Závodu vlčat a světlušek (Slůně, Zebra, Pastelka, Baterka)

4. místo v krajském kole Závodu vlčat a světlušek (Vořech, Krtek, Puma, Modrásek, Krysík, Šneček)

září 2014

1. místo v celostátním kole Závodu vlčat a světlušek (Slůně, Pastelka, Tučňák, Veverka, Zebra, Baterka)

květen 2015

1. místo v základním kole Svojsíkova závodu (Ovčák, Tori, Myška, Lama, Puma, Modrásek)

2. místo v základním kole Svojsíkova závodu (Mary, Peggy, Slůně, Pastelka, Tučňák, Baterka, Sova)

duben 2016

1. místo ve střediskovém kole Závodu vlčat a světlušek (Ajča, Beruška, Majda, Kiki)

3. místo na základním kole Závodu vlčat a světlušek v Polici nad Metují (Zorka, Pulec, Terezka, Denča, Majda)