Logo střediska

isgf

Posláním tohoto kmene je sdružování dospělých skautů a skautek, kteří ve svém životě jsou rozhodnuti uplatňovat tyto zásady:

  1. žít v duchu skautského slibu a zákona
  2. usilovat o osobnostní rozvoj a přijímat společenskou zodpovědnost přiměřenou věku dospělosti
  3. upevňovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy šířit do společnosti, v níž žijí a pracují
  4. všestranně podporovat skautské hnutí
  5. rozvíjet porozumění, přátelství a úctu k druhým, zvláště mezi dospělými skautkami a skauty na celém světě