Logo střediska

3. oddíl – Havrani

O jarních prázdninách 2.-5.3. se sešli vedoucí skautských družin a oddílů převážně z 2. a 3. oddílu v Krkonoších na chatě ve Strážném, aby si užili čtyři dny plné zábavy, odpočinku, sněhu a pohody.

1

Více o akci a fotky - Roveři ve Strážném se 3. oddílem

Skauti z 3. oddílu Havrani a 1. oddílu Albatros vyrazili společně na tábořiště do Orlických hor. Letos se táborem prolínal příběh vesmírné posádky v planetárním systému hvězdy Proximy Centauri.

1

Tábor byl pohodový, s večerními ohni a koupáním v Dobrušském bazénu.

2

Víc o táboře a odkaz na fotky: Letní tábor 1. a 3. oddílu Proxima

2. června vyrazila osmičlená skupina 3. oddílu, složená z vlčat, skautů a jednoho vedoucího, od klubovny vstříc Orlickým horám. Pátečním cílem byla Poradní skála, kde jsme přespali. Příběhem akce se proplétaly legendy o mistrech bojových umění, které jsem četli a diskutovali.

Klopotov

Číst dál: Putovní červnový víkend 3. oddílu "Opravdový bratr"

Zima nám letos dopřála dost sněhu, tak jsme toho vyrazili využít hned na dvou akcích.

V lednu proběhla Akce Čisté ruce, přespávačka s celodenní výpravou. Vyjeli jsme autobusem do Dobřan - a zpátky šli pěšky zasněženou krajinou. Výpravu nejlépe vystihuje báseň vedoucího akce:

Jaká byla cesta? Krásná... Dobře, nu, Občas bloudili jsme, Ale vždy doptali se dobřanů. (LJH)

Ciste ruce plane

Číst dál: Zimní akce 3. oddílu