Logo střediska

Vlčata a skauti 3. oddílu byli v rámci celoroční hry po dlouhé cestě pasováni z rytířských učňů do plnoprávného stavu.

Fotky najdete na oddílové Zoneramě.

1

Celoroční hra se odehrává ve světě, kde rytířský řád pomáhá udržovat mír a spravedlnost, budovat nové osady a ochraňovat jeho obyvatele před nekalými živly. Pro pasování jsme využili krásného místa, které ruiny hradu Výrov s výhledem na Novoměstský betlém poskytují.

5

Na podzim se vlčata jako první z narozené generace "za horami v novém světě" přidala do služeb rytířského řádu. K orientaci v příběhu a dění ve světě jim pomáhá vyrobená mapa:

3

V novém světě prozkoumávají přírodu, pomáhají místním, učí se řemeslům a bojují s lapky a bandity.

4

Na podzim vybudovali několik nových osad, namalovali štíty, prozkoumali ruiny staré věže a objevili záhadu velikého jezera:

2

Poté vyrazili na sever, kam je zavedl nerozluštitelný svitek a rozkaz velmistra řádu, Vladimíra. Nyní splouvají severní řeku a doufají, že po ní přes velký neprozkoumaný les doplují do velkého jezera. Bude však cesta lehká?

 

Střelec, vůdce 3. oddílu Havrani