Logo střediska

Květnový víkend strávili Havrani za krásného počasí na řece Metuji. Boras připravil zajímavý program, sestávající se z vodáckého výcviku a her na vodě. Jako suchozemci jsme si oba večery neodpustili oheň, který máme rádi. Přes den jsme se ale věnovali opačnému živlu - vodě.

Fotky najdete na oddílové Zoneramě.

topeklo

Proti proudu jsem se podívali k bývalé Liščí boudě, po proudu pak k Horákovu mlýnu. Počasí nám vyšlo krásné. Někteří zřejmě cítili potřebu zchlazení, a tak jsme si vyzkoušeli i vylévání lodí.

metVyrobili jsme primitivní bójky a závodili ve slalomu.

slalomStarší měli příležitost k vyzkoušení různých technik ovládání lodi - ať už na klidné nebo divočejší vodě - ať už ve dvou nebo sami na kánoi.

kemlynu

Jak jste se mohli dočíst v předchozím článku, skauti v rámci celoroční hry momentálně putují neprobádaným hvozdem po řece a objevují, co skrývají staré ruiny. Kluci si tak vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to na lodi je.

Střelec, vůdce 3. oddílu Havrani