Logo střediska

Zima nám letos dopřála dost sněhu, tak jsme toho vyrazili využít hned na dvou akcích.

V lednu proběhla Akce Čisté ruce, přespávačka s celodenní výpravou. Vyjeli jsme autobusem do Dobřan - a zpátky šli pěšky zasněženou krajinou. Výpravu nejlépe vystihuje báseň vedoucího akce:

Jaká byla cesta? Krásná... Dobře, nu, Občas bloudili jsme, Ale vždy doptali se dobřanů. (LJH)

Ciste ruce plane

 

více fotek z této akce najdete na oddílové zoneramě.

V únoru nás čekala Akce Skrytá hrozba, víkend plný cestování po vesmíru a dějových rozhodnutí, kterými si kluci vybírali další směr příběhu. Stihli jsme zkoumat, těžit, plížit se, navrhnout malbu na dveře klubovny, opravit štíty, a ještě nám zbyl čas na partičku střelených kachen. Skauti si vyzkoušeli řídit kolektiv, a to zejména při vaření, které kluci zvládli sami a na jedničku.

Skryta hrozba tezba

Skryta hrozba u technokratu

více fotek z akce najdete opět na oddílové zoneramě.

Střelec, 3. oddíl Havrani