Logo střediska

2. června vyrazila osmičlená skupina 3. oddílu, složená z vlčat, skautů a jednoho vedoucího, od klubovny vstříc Orlickým horám. Pátečním cílem byla Poradní skála, kde jsme přespali. Příběhem akce se proplétaly legendy o mistrech bojových umění, které jsem četli a diskutovali.

Klopotov

 

Každý si na začátku vybral meč, který spolu s částí skupinového vybavení a potravin nesl. Po cestě jsme pak na některých zastávkách sváděli souboje.

Navštívili jsme Klopotovské údolí, Slavoňovský kostelík, poutní místo Rokoli, hradiště Drnheim v Sedloňově, a nakonec jsme došli až na letošní tábořiště na Gründleti. Tábořiště jsme zhodnotili za ideální a v neděli ráno seběhli do Dobřan na autobus.

2

Další fotky z akce najdete na oddílové Zoneramě.

Střelec, vůdce 3. oddílu "Havrani"