Logo střediska

V polovině března 1990 byla obnovena skautská činnost po letech zákazu i u nás v Novém Městě nad Metují. V rámci obnoveného "suchozemského" střediska "ÚTA" tehdy vznikl i 4. oddíl světlušek a skautek Jasmín bílý, který se za dlouhých 20 let postupně vyvinul až v současný 4. oddíl skautů a skautek. A právě tuto dlouhou historii jsme si společně připomněli na setkání všech (současných i bývalých) členů v sobotu 24. 4. 2010 na svátek patrona skautů sv. Jiří ve skautském areálu v Loděnici.

Slavnostní odpoledne jsme zahájili skautskou mší svatou, kterou nás provedl o. Vladimír Janouch. Počasí bylo nádherné, a tak jsme mohli býti pod širým nebem.

Již na mši svatou se nás sešlo asi 60, od těch nejmladších až po nejstarší

Po mši svaté dorazila ještě celá řada dalších členů, bývalých členů a rodičů, takže se náš počet ještě rozrostl. Slovo si vzal vedoucí oddílu a pronesl krátký projev na úvod. Poté předal slovo zakladatelce oddílu Lídě Hanzalové - Sendy, které vzpomínala na úplné začátky skautování v našem oddíle.

Po oficiálním zahájení jsme mohli zajít do naší klubovny a prohlédnout si výstavu kronik, dobových fotografií a dokumentů seřazených od nejstarších až po ty nejnovější. Kromě toho byly připraveny v areálu různé atrakce, které mohl každý odzkoušet:

lanové aktivity,

jízda na lodičkách,

lukostřelba

a několik dalších. Pro všechny byly připravené dvě vepřové kýty, o které se nám vzorně staral Zabiják, slané i sladké pečivo a pití.

Celé odpoledne docházelo k celé řadě setkání, často i po mnoha letech.

V 16:00 byl volný program přerušen a sešli jsme se u altánu, kde začínalo divadelní představení družiny Sedmikrásek, jediné družiny, která dokázala pracovat celých 20 let. Sedmikrásky zahráli pohádku o Šípkové Růžence (Sedmikrásce), do které vložili celou řadu skautských momentů.

Následovalo posezení u masíčka, dále se prohlíželi kroniky a vzpomínalo se na různé zážitky ze skautování a zkoušeli různé skautské dovednosti.

Oslavu jsme zakončili až kolem deváté hodiny večerní. Všichni jsme si slavení velmi užili a doufáme, že další podobná oslava nás bude čekat za dalších deset let!