Logo střediska

Jako v předešlých letech, tak i letos vyvrcholila činnost našich družin skautským táborem. Na pobyt nejmladších Fialek navázaly ostatní družiny- Berušky, Vlčata, Sedmikrásky, Sokoli a Mufloni, kteří se vnořili do tajemného příběhu z konce 16. století…

1

 Praze již vládla hluboká noc, když se ze tmy vynořilo sedm vyděšených postav. Muž, který šel v čele, byl velmi honosně ošacen. Však to nebyl nikdo jiný, než sám císař Rudolf II. Prchal se svými učenci z Vídně před morem a zde hledal úkryt. Pro příští dny se tábořiště proměnilo v císařský palác s mnoha učenci a umělci. Nechyběli astronomové, malíři, alchymisté ani badatelé na poli anatomie a lékařství. My jsme se stali váženými dvořany a roveři s rangers měli za úkol spravovat jednotlivá území monarchie.

  3

 Rufolf II. a jeho družina

V těchto dnech propukl závod, který ze šlechtických rodů se vetře pomocí najímání badatelů do císařovy přízně a který ze správců nejlépe uchrání své území před morem. Ve snaze nás všech bylo vyrobit bájný kámen mudrců, který léčí neléčitelné. Správci nejprve vybudovali morový sloup a potom se zaměřili na regulování přenosu choroby, který z velké části prováděla prasata.

Když jsme získali smaragdové desky, které měly být nerozluštitelným receptem, naše mozkové závity pracovaly na plné obrátky, jenže desky své tajemství nevydaly. Císař ještě k tomu všemu zatoužil po golemovi. Byl prozíravý, jelikož Rudolfa jednou v noci unesli Osmané, a jak se nám potom golem hodil.

Naši správci mezitím zdatně vybíjeli prasata. Úbytek prasat však způsobil hladomor. Oni se nevzdali, nýbrž postavili pec, ve které se později místo plánovaného chleba pekly pizzy.

6

 Do nedělního rána nás probudil golem, nad nímž neměl nikdo kontrolu. My jsme byli naštěstí dosti vynalézaví a uspali ho našimi nudnými scénkami. Potom nebylo nač čekat- zničili jsme jej navěky. Znamením, že jsme udělali správně, se pro nás stala duha, která se po mši svaté objevila na oranžové obloze.

5

7 

Abychom jen netápali v temnotě, obdrželi jsme od rabína zprávu, že klíč, jak rozluštit smaragdové desky, je v šému. Roztavili jsme jej a vydali se na místo označené křížkem v mapě, která se nacházela uvnitř. Tam jsme objevili UV světlo. V táboře jsme posvítili na desky a konečně jsme odhalili recept k výrobě kamene mudrců. Začal kolotoč okolo shánění ingrediencí. Správci se vypravili daleko pro zlaté vejce ptáka doda, který hnízdil den a půl cesty od Prahy. My jsme navštívili osmanský tábor, abychom získali bílou pochutinu. Když jsme ji získali, pokračovali jsme- šli jsme blbounovi nejapnému vzít zobák. Ani si toho nevšiml…blboun. Večer jsme rozšifrovali, co jest třetí přísadou. Byla to látka, ze které byl i golemův šém.

8

 Následujícího dne jsme se i my, stejně jako správci, vypravili na puťák. Naše cesta vedla do zatopených dolů pro cín. Navečer jsme se nevědomky usadili v oboře s jeleny. Naštěstí jsme to zjistili včas a přesunuli se na protější stráň.

Odpoledne po našem návratu jsme se vydali pro přírodní pojivo- smůlu. V noci přepadli Prahu nakažení morem- chtěli si vyrobit vlastní kámen mudrců z našich ingrediencí. My jsme se však nedali a ještě téže noci je měli nazpět.

9

 Poslední přísadou, která nám scházela, byl červený prášek z poutního místa alchymistů. I ten jsme kvapem sehnali, protože odpoledne vrcholily přípravy slibového ohně. Tak se večer staly některé z našich družin skautskými.

4

Posledního dne se i mezi námi rozmohl mor a někteří museli přejít do karantény. Praha už byla napůl zamořena a my jsme ji museli od nemoci vysvobodit. Šlo to stěží, ale šlo to. Odpoledne jsme konečně vyrobili kámen mudrců a zachránili tím nejen sebe, ale i celou monarchii.               

                           10