Logo střediska

Náš tábor začínal v neděli 28. července příjezdem Fialek na tábořiště, které leželo mezi obcí Zderaz a Novými Hrady. Ještě ten den jsme se šly vykoupat do tůňky v potoce, protože bylo veliké teplo. Večer jsme pak měli táborák, který nám připravili kluci a opékali jsme párky a zpívali jsme....

2013 07310010

Najednou jsme za tábořištěm zaslechli volání o pomoc a po louce se pohybovalo světlo. Šli jsme za světlem a voláním a došli jsme až do lesa, kde volání o pomoc ustalo a my došli až ke světlu. Tam na zemi ležel dopis od ducha: „Tábornice Fialky, jsem duch Juana Garina. Pomozte mi, prosím, z prokletí. J.G.“.

 

Vrátili jsme se do tábora a abychom se v noci nebáli ve stanech, ustlali jsme si pod širákem u stožáru. Během noci některé Fialky statečně držely hlídku nad táborem. 
Druhý den u snídaně objevily holky dopis v jídelně na várnici s čajem. V dopise se duch omlouval, že nás vyděsil a poslal nás k poustevníkovi do skal.

2013 07310027

Když jsme k poustevníkovi došli, pomohli jsme mu sehnat zvířátka, která mu utekla, aby je nedostal pytlák. Za odměnu nám poustevník řekl, že ducha vysvobodíme, když splníme deset dobrých skutků a půjdeme v noci za poustevníkem Argusem.

2013 07310062

Večer jsme za Argusem bohužel nemohli jít, protože začala bouřka, ale my jsme se jí nezalekli. Fialky si do tee-pee přenesly spacáky a karimatky a tam všichni zpívali za doprovodu Ojtíkova banja tak hlasitě, že hromy přes náš zpěv skoro nebyly slyšet. Postupně tam všechny Fialky usnuly.

Jelikož jsme nemohli jít v noci za poustevníkem, nechal nám vzkaz se zaklínadlem, které bylo třeba pro vysvobození ducha. Ještě před obědem jsme šli do Zderazu, kde jsme chtěli dělat dobré skutky. Povedlo se nám jich pět (krmili jsme králíky, sbírali jablka, …). Když jsme tyto dobré skutky vykonali, stavili jsme se podívat do pískovcových světniček a pak jsme šli do tábora na oběd. V táboře pak Fialky vykonaly zbývajících pět dobrých skutků.

2013 07310075

Odpoledne jsme šli na lanové aktivity a na nich jsme si užili spoustu zábavy.

2013 07310170

2013 07310168

Večer byl táborák, při kterém se zpívalo. Najednou jsme spatřili cestu ze svíček, která vedla do lesa. U prvního světla byl dopis, který nám řekl, že musíme dojít na místo, kde můžeme ducha vysvobodit. Jedinou podmínkou bylo, že musíme jít maximálně po dvojicích. Všechny Fialky došly statečně až na konec cesty a na konci jsme pak společně vyslovili zaklínadlo.

 

Duch se nám zjevil a děkoval za vysvobození. Také nám řekl, že nám v táboře nechal odměnu a pak navždy zmizel. Odměnu jsme v táboře opravdu našli a mimo jiné tam pro Fialky byly světluškovské šátky.

 

Odměnu jsme si na ranním nástupu rozdělili a než rodiče přijeli, hráli jsme různé hry a cachtaly se v potoce.

2013 07310280

Náš první tábor se nám opravdu moc vydařil.