Logo střediska

Jako každým rokem, i letos jsme se vypravili na Janovičky. Tentokrát se chata proměnila ve středisko zimních sportů pod horou Annapurna v Himalájích, kde jsme se rozdělili do 4 skupin podle oblíbeného zimního sportu – boby, lyžování, běžkaření a snowboarding. Hned v pátek se ale stalo něco, co naše sportovní plány překazilo...

Janovičky 2015 01

 

Z vysílačky se ozvala změť krátkých a dlouhých tónů – Morseova abeceda. Nouzový signál vycházel od české horolezecké expedice, která bez zásob uvízla kdesi na Annapurně. Ještě téhož večera jsme zjistili polohu horolezců.

Janovičky 2015 02

Vysílačka v chatě horské záchranné službu, odkud se ozýval SOS signál

Po přípravě na cestu jsme se v sobotu mohli vypravit horu prozkoumat. Horolezce se nám sice nalézt nepodařilo, avšak alespoň jsme se vyšplhali do horolezeckého přístřešku, který byl blíže k vrcholu. Začalo nám ale docházet jídlo a přístřešek byl skrznaskrz promrzlý.

Janovičky 2015 03

Překonávání náročných částí při výstupu na Annapurnu

Janovičky 2015 04

Překonávání náročných částí při výstupu na Annapurnu

Janovičky 2015 05

Hledání přístřešku pod Annapurnou

 

Nedělního rána jsme konečně horolezce nalezli a snesli do přístřešku. Ku našemu podivu prozradili každé skupince azimuty, pod nimiž se nacházely naše odměny. Spokojení, ale unavení jsme se po příjezdu vrhli našim rodičům do náručí.

Janovičky 2015 06

Vyhodnocení práce záchranářských týmů

Janovičky 2015 07

Vyhodnocení práce záchranářských týmů

                                                                                                                                                Autor: Vojtěch Rydlo