Logo střediska

Náš oddíl má již dlouholetou tradici, letos je to už 25 let od jeho vzniku. Tuto událost jsme oslavili v sobotu 16. května 2015. Na velkolepou oslavu byli pozváni všichni dosavadní i bývalí členové, rodiče a známí...

IMG 2790

 

Vše začalo již v 9 hodin slavnostní mší svatou, kterou nás provedl Vladimír Janouch spolu s Filipem Janákem.

Po mši následovala velká hra pro všechny účastníky oslavy. Rozdělili jsme se do skupinek podle družinek a následně jsme vyrazili na cestu po stopách historie našeho oddílu. Cestou jsme plnili různé úkoly, za které jsme dostávali střípky, na kterých vždy bylo napsáno něco z historie dané družinky. Po návratu do Loděnice jsme z jednotlivých střípků složili velikou skautskou lilii.

IMG 2690

Schánění střípků historie (hra pro děti, rodiče i bývalé člena a kamarády oddílu)

IMG 2977

Kroniky se skautskou lilií složenou ze střípků historie oddílu

 

Následoval společný oběd – guláš, na kterém si určitě všichni moc pochutnali.

Po obědě proběhlo slavnostní zahájení. Vůdce našeho oddílu, Bobák, pronesl krátký projev a poté předal slovo Pepovi, se kterým jsme zavzpomínali na některé z bývalých členů našeho oddílu.

IMG 2767

Bobák (vůdce oddílu) s narozeninovým dortem

IMG 2758

Proslov Pepy Hylského (bývalého vůdce oddílu)

Během odpoledne jsme se mohli zúčastnit různých atrakcí, např. střelby z luku, jízdy na lodičkách, střelby ze vzduchovek a spousta dalších. Mohli jsme si prohlédnout starší i současné kroniky a dobové i aktuální fotografie z různých akcí, čímž jsme zavzpomínali na staré časy.

IMG 2861

Soutěž o nejlepšího lučištníka

IMG 2945

Střelba ze vzduchovek (z každé polohy)

IMG 2874

Střelba ze vzduchovek (otec a syn)

IMG 2823

Zajímavá "odvaz" akce - šplh po lanovém žebříku

IMG 2887

Výstava fotografií v tee-pee

Byla zde spousta jídla, slané i sladké. Nechyběly ani dvě kýty, o které se staral Zabiják s Lídou.

IMG 2933

Zabo okrajuje kýtu

 

V podvečer jsme si zazpívali u ohně pár písniček a vše už se postupně začalo chýlit ke konci. Oslava našeho oddílu se velmi vydařila a všichni se určitě budeme těšit na další. J

                                                                      Více fotografií můžete najít zde!!!!!! 

                                                                                                                                                  Autor: Simonka Voborníková