Logo střediska

Ani školní rok 2014/15 nemohl být ve 4. oddílu završen jinak než táborem. Na tento jsme se však nesešli na nádraží, nýbrž si rodiče své děti na tábořiště u Velkých Petrovic dovezli sami. Jenže když se blížili, záhadným způsobem se přenesli do starověkého Řecka, kde byl očekáván útok perských vojsk..

2015 08120065

 

Útok jsme odrazili a potom se vrátili do svých měst – Athén, Sparty a Théb. A kdo že měl největší zásluhy na poražení Peršanů, že by si zasloužil poklad? Tak do této hádky se zapojili samotní bohové. Hádali se totiž, který z nich je nejmocnější, a aby si to dokázali, požádali o pomoc právě naše tři města. Za samotného Dia se bila Sparta, bůh Áres se prosadil v Thébách a Athény neuctívaly nikoho jiného než Athénu.

2015 08120150

A tak jsme v následujících dnech rozšiřovali vliv našich bohů a dobývali území. To jsou ale nákladné záležitosti, a tak jsme nedostatek peněz a surovin museli nějak řešit. Vlčata a světlušky, to byli naši hrdinové, požádal o pomoc Herakles, aby mu pomohly splnit jeho poslední 4 úkoly: pochytat lidožravé koně, získat pás královny Amazonek, přinést vzácná jablka a zahnat velmi nebezpečné ptáky. Senátoři, tedy skauti a skautky, se rozhodli pro loupení surovin ostatním městům. Inu to znamenalo válku. A že se válčilo ve dne, v noci. Doslova.

2015 08120087

Hrdinové loví lidožravé koně

Tu do válečné vřavy přiběhl muž s pochodní. Hlásal, že je olympiáda, po dobu jejíhož konání se nesmí válčit. A tak jsme raději začali trénovat, abychom svá města proslavili. Na olympijských hrách se objevila i krétská delegace s králem Mínem a jeho synem Androgeem. Soutěžilo se ve vrhu diskem, souboji na kládách, maratónském běhu a běhu těžkooděnců, sjezdu divoké řeky, trubačském a řečnickém umění, lukostřelbě a královskou disciplínou byl hod oštěpem. Krétské výpravě se moc nedařilo, ale v hodu oštěpem zazářil – možná podvodem. Při slavnostním vyhlašování se však objevil nějaký závistivec, který Androgea trefil šípem. A to víte, že se o tom král Mínos, který v průběhu olympiády odjel, brzy dozvěděl.

P8060107A

Olympijská disciplína - hod diskem

2015 08120292

Spartský lukostřelec Marťan

2015 08120313

Syn krále Kréty

Hned dalšího rána jsme zjistili, že je naše země obsazena krétskými vojsky. Nastala drsná diktatura, podpořena vědomím, že na nás Poseidón, ochránce Kréty, poslal Krakena. Toho mohla zastavit jen hlava Medúzy, kterou jsme po chůzi podle zrcátka získali. Mínos se našich činů zalekl a vrátil se zpět na Krétu. Jako výpalné jsme mu však museli posílat lidi, kteří se měli stát krmením pro Mínotaura.

2015 08120343

Krétská nadvláda - Řekové porušili zákaz vycházení

A co se dělá, když je člověk v koncích? No jde se do delfské věštírny. Věštba pravila, že máme sehnat Thésea – jen ten dovede Mínotaura zabít. No ale kde jej hledat? V zoufalství, jsme raději nacvičovali vojenské formace, abychom mohli zaútočit. O Krétě jsme si dešifrovali potřebné informace a naložili lodě. Během toho hrdinové zjišťovali, kde Theseus je, ale nebylo to snadné, protože se za něj mnoho lidí vydávalo. Toho pravého jsme našli a sehnali i meč, který mu jeho otec ukryl.

Tedy – vzhůru na Krétu! Lodí však bylo málo, a tak se hrdinům hodilo, že Iáson zrovna hledal posádku pro loď Argo. Pořádal výpravu za zlatým rounem a slíbil, že je cestou zpátky na Krétu hodí. Na krétském pobřeží ještě založit strážní oheň, postavit křídla Daidalovi, kterého zde vězní, trochu vyplenit zbrojnici a nyní již na hradby! Jsou tedy opravdu vysoké, ale nás nic nezastaví. Za hradbami nejprve osvobodit vězně, které jsme sem poslali jako výpalné, vyřadit z boje místní lukostřelce a osvobodit Daidala. Všude nás pronásledují vojáci, ale my se nebojíme!

2015 08120394

Cesta na Krétu - senátoři

P8100226A

Cesta na Krétu - hrdinové

To už se nacházíme před Mínotaurem. Máchá kolem sebe, ohání se sekerou, ale my k němu pouštíme Thésea, který si s ním snad poradí. Boj je to napínavý – tu má převahu Théseus, tu zas Mínotaurus, ale nakonec se Théseovi podaří zásah, ze kterého se jeho protivník neoklepe. A nyní do samotného paláce na Mína! Nás jeho stráže odrážejí, ale z vřavy vybíhá Pyrrhos a svádí s Mínem nelítostný boj. Dunění meče a kopí odrážených štíty a hekot bojovníků. Tu Pyrrhos zvedá své kopí a zasazuje Mínovi ránu. Jeho stráže před námi v panice utíkají a my už víme, že jsme nad ním zvítězili.

P8120426A

Řecký útok na Krétu

P8120430A

Řecký útok na Krétu

P8120452A

Obrovský Mínotarus zavřený v labyrintu

P8120464

Pyrrhos bojuje proti samotnému králi Kréty

Večer jsme se nad svými úspěchy mohli radovat u vyhlášení, který bůh a které město je nejmocnější. Nakonec se nejvíce prosadila Sparta, která však svedla těsný boj s Thébami. O poznání hůře na tom byly Athény.

 P8120477A

Athény

P8120476A

Théby

P8120471A

Sparta

Tento tábor byl přímo plný zážitků, dozvěděli jsme se mnohé z řecké mytologie a my už se těšíme, co zase přinese příští léto.

P8130503

Závěrečná fotografie

                                                                                                                                                          Autor: Vojtěch Rydlo