Logo střediska

Skautský rok i letos ve 4. oddíle Fata morgana vyvrcholil táborem. Tentokrát jsme se vydali všichni

společně – od nejstarších až po ty úplně nejmladší. Pro rovery už byl ale připraven náročnější program.

01A Easy Resize

 

Všichni jsme se octli na ostrově – roveři jako domorodci, ostatní jako ztroskotaná vědecká expedice. Na

ostrově byla tajemná atmosféra. Hned první den někdo zavraždil náčelníka domorodého kmene a všichni

jsme postupně přicházeli na to, že už před námi probíhal na ostrově výzkum.

170803 201342P8030068AA Easy Resize

Ten se však vymkl kontrole a přestal fungovat. Lidé z tohoto výzkumu na ostrově přebývali a bránili naší výpravě dostat se odtamtud pryč. Roverům se nakonec přece povedlo zvolit si nového schopného náčelníka, vědci si zase zavolali pomoc a z ostrova unikli.

170805 105352P8050166AA Easy Resize

Protože to byl skautský tábor, zakomponovali jsme do programu i duchovní tematiku. Každý večer jsme

dětem četli Malého prince a případně si o tomto příběhu, plném hlubokých myšlenek, povídali. Některé

děti i nás vedoucí překvapily, jak se do příběhu ponořily a kolik dojmů si nejen z Malého prince, ale i

z celého tábora odvezly.

170811 164233P8110128A Easy Resize

Autor: Vojtěch Rydlo (Ojtík)