Logo střediska

„Když vymřel rod slavných králů českých, bylo potom království nuceno, bohužel, odjinud žebrati o

jiného krále. Ó, jak náhle se na tomto světě zhroutí kterýkoli vrchol důstojnosti! A tak po zavraždění

Václava bylo vykonáno obecné svolání pánů šlechticů do Prahy pro volbu jiného krále.“ (Zbraslavská

kronika, zkráceno)

180802 201612P8020884AA

 

Těmi šlechtici nebyl nikdo jiný než členové 4. oddílu Fata morgana. A nejeli jsme do Prahy, ale o kus

dál, k rybníku Velká Kuš v jižních Čechách. Nejenže jsme panovníky volili, ale mnohokrát jsme se i

aktivně zasadili o jejich změnu: Někteří pomáhali Rudolfovi Habsburskému dobýt Prahu. Za chabé

vlády Jindřicha Korutanského jsme z Prahy tajně vyvedli Elišku Přemyslovnu za Janem Lucemburským.

Spolu s ním jsme opět dobývali Prahu. Celý den i noc jsme strávili v ležení nad tábořištěm, pekli jsme

kuře na ohni a stavěli katapulty.

 

180802 163528P8020507AA

 

Janovi jsme také pomohli obeplout evropské země, abychom našli

vhodné spojence. Avšak ani Jan se neukázal jako ideální panovník, a proto jsme k vládě přizvali

kralevice Karla. S oběma jsme následně neúspěšně bojovali u Kresčaku, načež nám ze dvou

panovníků zbyl jen jeden – Karel IV. Ten na svoji korunovaci přijel dokonce na koni.

Za 10 táborových dnů jsme stihli prožít přes třicet let společenské nestability Českého království,

potkat dvacet historických postav a mezi nimi i čtyři římské panovníky. Pětkrát jsme zvolili krále,

dvakrát dobyli Prahu a dvakrát slavili svatbu.

 

180802 170428P8020824A

 

Před spaním se četlo z pěti dobových pramenů.

Ač to zní neuvěřitelně, děti se v ději tábora orientovaly, poznávaly historické postavy a některé si

dokonce říkaly o více četby ze Zbraslavské kroniky. Téma pro nás bylo cestou, jak účastníkům přiblížit

závěr skautského slibu: „…duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“

Fotogalerie

Táborový trailer

 Autor: Vojtěch Rydlo (Ojtík)

 

180805 195520P8051063AAAAAA

180730 084539P7300058AA

180807 210453P8070679AAA