Logo střediska

První tábor ještě za vlády Franze Josefa. Skautská pošta při vzniku republiky. Odbojová činnost za druhé světové války i za komunistické totality. Krátké nadechnutí po válce a po Pražském jaru. Zavírání i popravování za odbojovou činnost a ohrožování mravní výchovy mládeže. To vše potkalo skauting od jeho vzniku. Nakonec se organizace ve svobodném státě těší nebývalému zájmu.

190216 231725A

 

Únorová akce 4. oddílu Fata morgana, víkendovka v Nymburce, se nesla v duchu více než stoleté skautské historie. Účastníci si tak mohli zažít roznos skautské pošty při vzniku republiky, rozkvět hnutí, ilegální fungování po jeho zákazech i třeba první Svojsíkův závod. 

190216 162847

To vše formou nejrůznějších zážitkových aktivit, doplněných o poslech autentických i smyšlených působivých záznamů, zobrazujících dané období. Dostali jsme se až do dnešních dní, charakterizovaných svobodou, jež s sebou nese velkou odpovědnost každého jednotlivce za své činy.

190216 084912A

Celá historie skautingu, provázaná důmyslnou skladbou aktivit, nám posloužila k zodpovězení si otázek, proč se věnujeme skautingu, jak nás to ovlivnilo a co z nás skauty dělá.

Více obrázků je ve fotogalerii.

Vojtěch Rydlo – Ojtík

190217 143202 01A