Logo střediska

V pátek 18.10.2019 jsme se sešli na autobusovém nádraží. Nastoupili jsme do autobusu a vydali se vstříc dobrodružství. Z autobusu jsme vystoupili v Podbřezí, odkud jsme se vydali na krátkou cestu podzimní krajinou...

Masty 2019 01

(Fotka ze sobotní návštěvy rodného domku F.L.Heka/Věka)

 

Přišli jsme k chaloupce v Mastech, na které nás přivítal sám Alois Jirásek. Pan Jirásek se nám svěřil s dopisem, který obdržel od T.G. Masaryka. V dopise ho TGM žádal o spolupráci při shánění informací o významných osobnostech českých i světových.

Masty 2019 04

Alois Jirásek

Byli jsme požádáni o pomoc s plněním tohoto úkolu. S chutí jsme se vydali do „galerie“ a „spisovny“ shánět vše, co bylo potřeba. Našli jsme informace o sv.Františkovi, sv.Jiří, R.B.Powellovi, A.B.Svojsíkovi. Bohužel se nám ve spisovně nepodařilo zjistit informace o F.L.Hekovi a Karlu Čapkovi. V nočních hodinách dorazil do chalupy K.Čapek, který nám druhého dne pověděl informace o sobě a doporučil  nám, že pokud budeme chtít zjistit informace o F.L.Hekovi, máme vyrazit do Dobrušky.

Masty 2019 05

Světlušky navigují do Dobrušky

Tuto výzvu jsme přijali. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a naplánovali si cestu. Po cestě jsme plnili úkol – dokumentování místní krajiny.

Masty 2019 06

Cestou do Dobrušky jsme se navštívili židovský hřbitov

 

V rodném domku F.L.Heka se nám podařilo zjistit informace o této regionální významné osobnosti.  Následně jsme se vrátili na chaloupku a zjistili kam máme všechny shromážděné informace odeslat. V neděli ráno jsme informace vložili do obálek, nadepsali adresáta a pověřili jsme pan Jiráska, zda by mohl dopisy odeslat.

Autor článku: Jan Hylský (Bobák)