Logo střediska
1990  
12.3.-26.3.1990 založení oddílu -- vedení: Ludmila Hanzalová (Sendy) - 4 družinky světlušek Pampelišky
  1. družina Pomněnky - rádkyně - Iva Obršálová (Ketty), Jana Hejzlarová (Nea), Irena Jirmanová (Miky) - 10 dětí
  2. družina Fialky - rádkyně - Hana Řeháčková (Kity), Marie Syrovátková, Monika Obršálová (Polly) - 9 dětí
  Družinový pokřik Fialek: My jsme malé fialky, ničeho se nebojíme a se vším si poradíme - hurá, hurá, hurá
4.4.1990 3. družina Sedmikrásky - rádkyně - Marie Pařízková (Bety, později Skippy) a Petra Krahulcová - 9 dětí
  Družinový pokřik Sedmikrásek: Sedmikráska je náš znak, chci mít všechny lidi rád. Jako lístky všemi směry, pomáhat chcem život celý.
1.5.1990 Otvírání studánek - oddílová akce
1.7.-8.7. 1990 Vižňov u Meziměstí - Ludmila Hanzalová (střediskový tábor)
16.8.-17.8.1990 Družinka Pomněnek v Orlických orách - Sedloňov
25.8.1990 Družina Fialek v Krkonoších (Pec pod Sněžkou, Černá hora)
5.9.1990 Založena 4. družinka Pampelišky - rádkyně - Jitka Krulišová, Iva Smolová, Pavlína Vítová (roz. Laštovicová) - 8 dětí
  Družinový pokřik Pampelišek: Pampeliška v trávě září, jako malá sluníčka, ccem mít ždycky úsměv v tváři, jak ta naše kytička.
7.9.-9.9.1990 Víkendová akce na Novém Hrádku - Téma poklad Frymburského pána (Sedmikrásky) - Nová rádkyně Lenka Rydlová (roz. Kollertová)
7.10.1990 Oddílová akce do Teplických skal
14.10.1990 Návštěva domova důchodců
1.12.1990 Mikulášská besídka - krčínská klubovna

25.12.1990

 

Děkování přírodě - krmení pro zvířátka v lese

.....................................................................................................

1991
1.5.1991 Otvírání studánek - oddílová akce
3.5.1991 Svěcení oddílové vlajky v Děkanském kostele
4.5.-5.5.1991 Akce - Orlické hory
1.6.1991 Pomoc na Velké dětské pouti na Husově náměstí
30.6.-14.7. 1991 Kounov - střediskový tábor
prosinec 1991

Děkování přírodě - krmení pro zvířátka v lese

.....................................................................................................

1992
  Rokem 1992 začali do oddílu vstupovat i chlapci
  Rádkyně - Marie roz. Pařízková (Jirmanová) - Skippy a Lenka Kollertová (Rydlová) - Sněhurka (22 světlušek a vlčat)
8.5.1992 Okresní kolo závodu vlčat "o totem náčelníka" a světlušek "o stužku náčelní" (3. místo)
15.5.1992 Závody v Jaroměři
23.5.1992 Výlet do Náchoda, Dobrošov, Pekla a Přibyslav
16.8.-22.8. 1992 Blažkov - Fialky, Pampelišky a Pomněnky - vedoucí Ludmila Hanzalová
16.8.-22.8. 1992

Dědov - Sedmikrásky - Vedoucí: Marie Jirmanová, roz. Pařízková; Lenka Rydlová, roz. Kollertová Téma: "Vysvobození ducha rytíře Matěje Salavy ze zakletí"

.....................................................................................................

1993
  V r. 1993 zůstala pouze 3. družinka Sedmikrásky pod vedením Marie Pařízkové (nyní Jirmanové) a Lenky Kollertové (nyní Rydlové) a družinka Pomněnky specializovaná na skautky pod vedením Lenky Rekové (nyní Ježkové)
  Vzhledem k přetíženosti rádkyň se rozpadly dvě družinky.
1.5.1993 Otvírání studánek
1993 Marie Jirmanová, roz. Pařízková byla na skautském táboře v USA - tábor v tomto roce nebyl
22.9.1993 Jubilejní 100. schůzka
9.10.1993

Sněhurka (Lenka Kollertová) se vdává - Od teď již Lenka Rydlová

.....................................................................................................

1994
prázdniny 1994 Tábor Spy - Fialky, Pampelišky (Reková Lenka nyní Ježková)
31.7.-6.8. 1994 Tábor Dědov - Sedmikrásky a Pomněnky - Téma Indiáni - Lenka Ježková, roz. Reková, Maruška Jirmanová, roz. Pařízková - Skippy, Lenka Rydlová, roz. Kollertová - Sněhurka
9.-11.9.1994

Akce Josef Egyptský v Hradišťku u Nového Bydžova

.....................................................................................................

1995
11.1.1995 Jubilejní 150. schůzka
1995

Tábor - Knířov u Vysokého Mýta, Téma: Po stopách Cyrila a Metoděje, Vedoucí Ing. Jakub Fabián

.....................................................................................................

1996
srpen 1996 Tábor - Havlovice u Červeného Kostelce - Téma: sv. Františka, Marie Jirmanová, roz. Pařízková - Skippy, Lenka Ježková, roz. Reková
prosinec 1996 Mikulášská besídka v pečovatelském domě pod náměstím
prosinec 1996

Víkendová akce v Hradci Králové u sestřiček Saleziánek

.....................................................................................................

1997
24.5. 1997 Svojsíkův závod vlčat a světlušek v Šonově
květen 1997 Den matek - návštěva v Oáze
27.7.-2.8.1997

Tábor - Holky - Míčov, kluci - Lhůty (oboje u Lichnice), Téma: Vysvobození princezny Anky, Marie Jirmanová, roz. Pařízková - Skippy, Ing. Jiří Jirman

.....................................................................................................

1998
10.5.1998 Den matek - návštěva v Oáze
23.5.1998 Okresní kolo závodu vlčat "o putovní totem náčelníka" a světlušek "o putovní vlajku náčelní"
18.7-25.7. 1998 Tábor - Dolní Kalná, Téma: Dobytí Severního pólu, Vedoucí: Marie Jirmanová, roz. Pařízková, Ing. Jiří Jirman
11. a 12.9. 1998

Den otevřených dveří - kostel sv. Jana Nepomuckého na Horském předměstí a kláštěr

.....................................................................................................

1999
12.5.1999 Den matek - návštěva v pečovatelském domě pod námětím
13.-22.8. 1999 Tábor - Rychnov na Moravě, Téma: Olympijské hry v Austrálii, Marie Jirmanová, roz. Pařízková, Ing. Jiří Jirman
11.9.1999 Den otevřených dveří památek - hřbitov (kostel všech svatých)
22.9.1999 Vaření guláše u Liščí boudy
16.10.1999 Výprava do Červeného Kostelce – celodenní
23.10.1999 Vedoucí 4. oddílu Maruška a Jirka měli svatbu na Slavoňově
11.12.1999 sobota Účast na předvánoční besídce v novoměstském kině 70
18.12.1999 sobota

Celodenní předvánoční akce v klubovně a výlet s krmením ke krmelci (pod Přibyslaví)

........................................................................................................

2000
29.1.2000 Sobota celodenní výlet pekelským údolím s výstupem na Koníček - 14 dětí (Téma: Výstup na Mount Everest)
jaro 2000 botanická soutěž pořádaná Městským muzeem
22. dubna. 2000 Sobota celodenní výlet do teplických skal - skautky
29. Dubna. 2000 Sobota místní kolo závodu světlušek a vlčat v Šonově - 11 účastníků
29.4.2000 Účast na místním kole Svojsíkova závodu světlušek a vlčat v České Skalici (2. a 3. místo)
13.5.2000 Účast na okresním kole Svojsíkova závodu světlušek a vlčat v České Skalici
12.-20.8. 2000 Tábor - Ostrov (okres Kutná Hora) Téma - Trosečníci na opuštěném ostrově, Lenka Rydlová (roz. Kollertová)
září 2000

Den otevřených dveří památek - Děkanský kostel

........................................................................................................

2001
od roku 2001 Oddíl rozdělen na dvě družiny: chlapecké (skauti a vlčata - Sokoli) a dívčí (skautky a světlušky - Sedmikrásky)
leden 2001 Tříkrálová sbírka
leden 2001 Pohádkové odpoledne pro děti pořádané Městským klubem - Pohádka o 12 měsíčkách
duben 2001 Celodenní výlet na Ostaš
květen 2001 Víkendová akce - Kostelec nad Orlicí
3.-12.8. 2001 Tábor - Seč, Téma - Poklad u stříbrného jezera, Lenka Rydlová (Sněhurka)
září 2001 Den otevřených dveří památek - 500 výročí založení NMnM - Krčínský kostel
říjen 2001 Celodenní výlet za Dravými ptáky do Šonova (akce 5. oddílu ze Šonova)
Vánoce 2001 Vystopení v Penzionu Oáza pod náměstím
Vánoce 2001

Výroba malovaného Betlému na oblázky (vystaven na vernisáži v Zázvorce a na výstavě v Oáze)

........................................................................................................

2002
leden 2002 Tříkrálová sbírka
20. dubna 2002 Otvírání studánek - stanoviště Klopotov - Lesníkova studánka
11.5.2002 Závod vlčat a světlušek v Polici nad Metují (7.místo v okrese Na)
12.5.2002 Den matek - vystoupení v Penzionu Oáza pod náměstím
25.5.2002 Memoriál Stáni Stárka v Jaroměři - zúčastnily se skautky
27.7.5.8. 2002 Tábor - Benešov u Semil (spolu s 5. Oddílem Šonov), Téma - Já jediná jsem přežila, Lenka Rydlová, Zuzka Truněčková
září 2002 Den otevřených dveří památek - Altánek na náměstí u Děkanského kostela
15.-17. listopadu 2002 Víkendová akce celého oddílu - Krkonoše (Pomezní boudy)
Vánoce 2002

Vystopení v pečovatelském domě pod náměstím

........................................................................................................

2003
leden 2003 Tříkrálová sbírka
13.4.2003 Střediskové kolo Svojsíkova závodu - skautky
26. 4 2003 Otvírání studánek - stanoviště Klopotov - Lesníkova studánka
8.8.-17.8. 2003 Tábor - Machovská Lhota, Téma - Stavba Wilsonova přístavu, Lenka Rydlová
září 2003 Přerušení činnosti družiny skautek, scházejí se pouze vlčata
13.9.2003 Akce v pekelském údolí pro polské děti ve spolupráci se ZŠ Krčín
19.9-20.9. 2003 Víkendová akce - altánek a výlet do Teplických skal
19.9.2003 Honba za novoměstským lupičem – náborová hra
15.–17.11.2003

víkendová akce – Krkonoše (Malá Úpa)

........................................................................................................

2004
leden 2004 Tříkrálová sbírka
15.5.2004 Závod vlčat "O putovní totem náčelníka" (3. místo v okrese Na)
5.6.2004 Výlet do Adršpachu
26.-27.6.2004 rozloučení se skautským rokem spojené s přespáním v loděnici (Poklad Friedricha Forro z Nudožer)
6.8.– 15.8.2004 Tábor - Machovská Lhota, Téma – Indiáni pod Borem, Lenka Rydlová
září 2004 Vzniká nová družinka světlušek a druhá družina vlčat
10.–12.9.2004 víkendová akce vlčat – Krkonoše (Malá Úpa)
10.12.2004 Návštěva pečovatelského domu pod náměstím
17.12.2004

Slavnostní vánoční schůzka

........................................................................................................

2005
leden 2005 Tříkrálová sbírka
28.-30.1.2005 Víkendová akce na Janovičkách
14.2005 Odpoledne s rodiči (Po stopách Emila Holuba)
20.-22.5.2005 Víkendová oddílová akce v Kostelci nad Orlicí
10.-12.6.2005 Víkendová akce družiny Muflonů v Českém Ráji
25.-26.6.2005 Rozloučení se skautským rokem spojené s přespáním v loděnici
15.-24.7.2005 Tábor - Masty u Dobrušky, Téma Další král Středozemě, Josef Hylský
16.12.2005

Slavnostní vánoční schůzka

........................................................................................................

2006
leden 2006 Tříkrálová sbírka
17.-19.2.2006 Víkendová oddílová akce v Hostinném
21.-23.4.2006 Středisková akce Vesmír II
5.-8.5.2006 Oddílová akce Seč
20.5.2006 Závod vlčat "O putovní totem náčelníka" (4. místo v okrese Na)
16.-18.6.2006 Družinová akce mladší kluci v Českém Ráji
24.-25.6.2006 Rozlučková akce - výprava do muzea Emila Holuba
4.-13.8.2006 Tábor - Masty u Dobrušky, Nima tra tu entek?, Josef Hylský
22.-24.9.2006 Oddílová akce v Dědově
2.12.2006 Naposledy jsme se rozloučili s tragicky zemřelým kamarádem Zdeňkem Mertlíkem - Ensym
16.12.2006 Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2006 - mladší (5. místo)
22.12.2006

Slavnostní vánoční schůzka

........................................................................................................

2007
leden 2007 Tříkrálová sbírka

16.-18.2.2007

Expedice Akčivonaj - poprvé společně s lidmi z táborů

20.-22.4.2007 Účast na oslavě sta let skautingu Praha - Šátková metropole 
4.-8.5.2007  Víkendovka družiny Muflonů v Hejnicích v Jizerských horách
26.5.2007  Účast na Svojsíkově závodu v N. Městě n. Met. (9.místo v okrese Na)
22.-24.6.2007  Rozlučková akce - Bunkr T-S-27 Odolov
1.-12.8.2007  Tábor - Dolní Dvůr, Tempus mobile, Josef Hylský
16.11.2007  Návštěva hvězdárny v Úpici
15.12.2007 Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2007 - starší (7.místo)
 
16.12.2007   
 
Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2007 - mladší (5.místo)
21.12.2007

Slavnostní vánoční schůzka

  ........................................................................................................ 
 2008

 leden 2008  Tříkrálová sbírka

16.-18.2.2008

 Expedice Kyvičnoja - Janovičky opět bez sněhu :-)

25.-27.4.2008  Víkend sv.Jiří (Nový Hrádek)
7.-11.5.2008  Expedice Jizerky družiny Muflonů v Hejnicích
 17.5.2008  Okresní kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka" (1. místo v okrese Náchod)
30.5.-1.6.2008  Víkendovka Sedmikrásek v Adršpachu
13.-15.6.2008  Krajské kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka" (1.místo v Královéhradeckém kraji)
23.7.-3.8.2008  Tábor - Podkost, Sangreal, Josef Hylský
29.8.2008  Svatba Pepy Hylského a Radky Barešová (od teď Hylské)
26. - 28.9.2008  Celostátní kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka" (2.místo v České republice rozdílem půl bodu)
10.- 12.10.2008  Akce Po stopách skautských předků - Dědov (Mufloni a Sokoli)
 29. - 30.11.2008  Dobytí severního pólu - víkendovka v Mladkově (Sedmikrásky)
 6.12.2008  Celostřediskové předvánoční sportovní klání
 19.12.2008  Slavnostní vánoční schůzka
 21.12.2008  Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2008 - mladší (2. místo), 3+1 (2. místo)
   .......................................................................................................
 2009

 leden 2009  Tříkrálová sbírka
 5.1.2009  Zahajovací schůzka Berušek
 16.-18.1.2009  Expedice Vičkyjano - konečně sníh :-) aneb Doba ledová je doba ledová
 4.4.2009  Výprava za pokladem rytíře Jana Víra z Výrova - náborová hra

 7.5.-10.5.2009

 Expedice Kokořínsko družiny Muflonů ve Mšeně
 8.5.-10.5.2009  Expedice Jizerky družiny Sokolů v Hejnicích 
 9.5.-10.5.2009  Výlet do Adršpachu a přespání v Loděnici družiny Berušek
 16.5.2009  Okresní kolo Svojsíkova závodu v Náchodě (Mufloni 3.místo, Sokoli 7.místo, Sedmikrásky 11.místo)
 17.5.2009  Výlet do Adršpachu (Vlčata)
 23.5.2009  Účast na experimentálním ZVaS v České Skalici (Berušky)
4. - 7.6.2009  Navigamus 2009, ÚN Rozkoš, Sindibádovy plavby
27. - 28.6.2009  Rozlučková akce s výletem do Broumovských stěn
 11.- 14.8.2009  Malý tábor pro Vlčata a Berušky, Vysvobození ducha poustevníka Juana Garina
 14.- 25.8.2009  Tábor - Stanovice u Kuksu, Albus potagium purificatio, Josef Hylský
 23.-25.10.2009  Víkendovka na Hájence u Trutnova
 5.12.2009  Skautský ples k 90.výročí založení našeho střediska
 18.12.2009  Slavnostní vánoční schůzka
 20.12.2009  Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2009 - mladší (4. místo), 3+1 (3. místo)
    .......................................................................................................
 2010
 leden 2010  Tříkrálová sbírka
 5.- 7.3.2010  Expedice Nojakyvič aneb Cestování po transibiřské magistrále
9. - 11.4.2010
 Celostředisková akce Vesmír III
24.4.2010  Oslava 20 let 4. oddílu skautů a skautek
15.5.2010  Základníí kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka a vlajku náčelní" v Podbřezí (Vlčata 3. místo v okrese RK, Berušky 7. místo v okrese RK)
4. - 6. 6. 2010  Víkendové výpravy družin - Vlčata na Pecce, Berušky na Závrchách, Sokoli v okolí Nového Města
12. 6. 2010  Krajské kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka" na Homoli u Jičína (Vlčata 7. místo v královéhradeckém kraji)
26.-27. 6. 2010  Rozlučková akce s výletem do Broumovských stěn
4. - 8.8.2010  Tábor - Červená Řečice, Tábor pověstí českých (vyplaven povodní), Vlčata a Berušky, Josef Hylský
13. - 24.8.2010  Tábor - Červená Řečice, Limes germanus, Lenka Rydlová
18.9.2010  Den evropského děditství - Sedmikrásky(zahrádka u muzea), Sokoli (zábor náměstí)
24.-26.9.2010  Víkendovka Adršpach - Sokoli, Sedmikrásky, Mufloni
22.-24.10.2010

 Víkendovka Dědov - Vlčata, Berušky

11.-12.12.2010 Casino ll - Sokoli, Sedmikrásky, Mufloni
17.12.2010 Vánoční shromáždění - celý oddíl
18.12.2010 Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2010 - starší 5+1 (5. místo)
19.12.2010

Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2010 - mladší (5. místo), 3+0 (2. místo)

2011
leden 2011 Tříkrálová sbírka
21.-23.1.2011 Expedice Jakynovič - výprava vzducholodí na severní pól
8.-9.4.2011 SSSS - Sokoli Stále Stejným Směrem
6.5.2011 EKO akce - čištění břehů a řeky Metuje
14.-15.5.2011 Okresní kolo Svojsíkova závodu v Polici nad Metují (Mufloni 2 - 3.místo, Sokoli 7.místo)
14.5.2011 Výprava na Sendraž - Berušky
27.-29.5.2011 Víkendovka Pecka - Berušky
27.-29.5.2011 Víkendovka Choceň - Vlčata
18.-19.6.2011 Krajské kolo Svojsíkova závodu - Potštejn (Mufloni 2. místo)
17.-19.6.2011 Výprava "Broumovsko" - Sokoli
25.-26.6.2011 Rozlučková akce s výletem do Teplických skal
1. - 10.8.2011 Tábor - Nemojov, Poklad na smaragdovém jezeře, Josef Hylský
10.-21.8.2011 Tábor - Nemojov, Increasing tension, Václav Hylský
7.-9.10.2011 Víkendovka v Hradci Králové, Vlčata a Berušky
7.-9.10.2011 Víkendovka pěchotní srub TS-26 Odolov, Sokoli, Mufloni, Sedmikrásky
10.12.2011 Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2011 - starší 5+1 (7. místo)
11.12.2011

Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2011 - mladší (3. místo), 3+0 (2. místo)

16.12.2011 Slavnostní vánoční schůzka
2012
leden 2012 Tříkrálová sbírka
13.1.2012 Prezentace brazilské studentky
2.-4.3.2012 Expedice JamesRoss - vědecký výzkum na polární stanici na Antarktidě
20.-21.4.2012 Akce Sokolů s přespáním na Luciferu
20.-22.4.2012 Víkendovka Štěnkov - Berušky
12.5.2012 Základní kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka a vlajku náčelní" v Podbřezí (Vlčata 1. a 6. místo v okrese NA, Berušky 4. místo v okrese NA)
2.6.2012

Krajské kolo závodu vlčat "O putovní totem náčelníka" v Náchodě (Vlčata 3. místo v Královéhradeckém kraji)

2.6.2012 Svatba Lídy Hylské (od teď Staňkové) a Martina Staňka
23.-24.6.2012 Rozlučková akce s výletem do Broumovských stěn (tábořiště z roku 1946)
29.7.-12.8.2012 Tábor - Pribylina (SK), Juro Jánošík, Václav Hylský/Alena Říhová
září 2012 Ukončení činnosti družiny Sedmikrásek (největší úspěchy v její historii: 3. místo v okresním kole ZVaS (1992), 1. místo Dubenský lev (2002), 11. místo v okresním kole Svojsíkova závodu (2009)
15.9.2012 Den evropského dědictví - Sokoli (zábor náměstí)
21.-22.9.2012 Noční pochod - Deštné - Nové Město n./Met. (Sokoli + Mufloni)
22.9.2012 Zahajovací akce družiny Fialek
6.10.2012 Oslava 100 let skautingu + Novoměstský kulíšek
9.-11.11.2012 Šiškovice (Vlčata)
8.-9.12.2012 Přespávací akce v loděnici - Fialky
15.12.2012  Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2012 - starší 5+1 (9. místo) 
16.12.2012  Skautský florbalový turnaj Čapkovice open 2012 - mladší (3. místo), 3+0 (2. místo) 
2013
5.1.2013 Tříkrálová sbírka (vlčata)
18.-20.1.2013 Expedice Valhala - Janovičky
16.2.2013 Bazén Dobruška (Sokoli+Mufloni)
8.-10.3.2013 Výprava Chrudim (Berušky)
22.-24.3.2013 Středisková akce "VIZE" (členové 15+)
6.4.2013 Střediskový bazén - Náchod
26.4.2013 Čarodějnice - Malecí
11.-12.5.2013

Okresní kolo Svojsíkova závodu Kostelec nad Orlicí (Sokoli) - 2.místo

17.-18.5.2013

Pochod "KOSTKA" (Sokoli+Mufloni)

7.-9.6.2013

Krajské kolo Svojsíkova závodu Jinolice (Sokoli) - 2. místo

22.-23.6.2013

Rozlučková akce - výlet na Žaltman (celý oddíl)

28.7.-31.7.2013

Malý tábor Toulovcovy Maštale, Vysvobození Juana Garina, Alena Říhová (pouze pro Fialky)

31.7.-11.8.2013

Velký tábor Toulovcovy Maštale, El Iksir, Josef Hylský

(Vlčata, Berušky, Sokoli, Mufloni, Sedmikrásky)

14.-15.9.2013

Středisková akce "VIZE ll" (členové 15+)

18.-20.10.2013

Víkendovka Dědov - Fialky, mladší vlčata

18.-20.10.2013 Víkendovka Červený Kostelec - Sokoli, Berušky, starší vlčata
7.12.2013 Akce "Casino" - Sokoli, Berušky
2014

 ___________________________________________________________

 

10.-12.1.2014 Zimní olympijský hry 2014 - Janovičky
26.4.2014 Bazén - Dobruška (Sokoli, Berušky)
7.-9.3.2014 Víkendová akce Česká Skalice (Fialky, Vlčata)
15.-16.3.2014 Víkendová ake Podbřezí (Sokoli, Berušky)
5.4.2014 Střediskové kolo ZVaS - Šonov (Vlčata - 6.místo, Fialky - 7.místo)
5.-6.4.2014 Přespávací akce - starší vlčata (pochod z Dobrošova)
25.4.2014 Čaroďějnice - Malcí (akce pro oddíl i veřejnost)
2.-4.5.2014 Vodní putování Orlice (oddílová rada)
9.-11.5.2014  Výprava Kokořínsko - Sokoli
10.5.2014 Okresní kolo Závodu vlčat a světlušek - Náchod (Vlčata 6.místo, Fialky 11.místo)
13.-15.6.2014 Výprava Český ráj - Berušky, Sedmikrásky
20.-21.6.2014 Zakončovací akce půlroční hry - Berušky, Sokoli (aneb 10-ti minutová jízda autobusem)
21.-22.6.2014 Rozlučková akce v Hořicích - celý oddíl
16.-27.7.2014 Tábor Scholis cup - Ruprechtice (Sokoli, Berušky, starší vlčata), Alena Říhová
18.-27.7.2014 Tábor Scholis cup - Ruprechtice (Fialky, mladší vlčata), Alena Říhová
12.9.2014 Operace "Platan" - Berušky, Sokoli, Sedmikrásky
13.9.2014 Den evropského dědictví (pomníky v Krčínském parku) - Berušky, Sokoli, Mufloni
 27.9.2014  Křížem krážem republikou - členové oddílové rady (tým "Fata morgana") (49.místo z 87 týmů)
4.-5.10.2014 Novoměstský kulíšek - běh pro Afriku - celý oddíl
31.10.-2.11.2014 Víkendová akce Velká Úpa (Sokoli, Mufloni, Berušky)
7.-9.11.2014 Víkendová akce Jaroměř (Vlčata, Fialky)
20.12.2014 Skautský florbalový turnaj "Čapkovice open" - starší kategorie (7.místo)
21.12.2014 Skautský florbalový turnaj "Čapkovice open" - mladší kategorie (3.místo), kategorie 3+0 (3.místo)
2015

 ___________________________________________________________

 

9.-11.1.2015

Expedice na Annapurnu - Janovičky

20.-22.3.2015 Víkendovka Červený Kostelec (Vlčata + Fialky)
10.4.2015 Velké svícení (Fialky)
17.-19.4.2015 Středisková akce Nový Hrádek
24.4.2015 Čarodějnice - Malecí (akce pro oddíl i veřejnost)
8.5.2015 Okrasní kolo svojsíkova závodu - Náchod (Mufloni 2.místo)
16.5.2015 Oslava 25.narozenin oddílu Fata morgana
22.-24.5.2015 Výprava Orlické hory (Zemská brána - Sokoli)
22.-24.5.2015 Výprava Český ráj (Mufloni)
5.-7.6.2015 Výprava Český ráj (Vlčata)
6.-7.6.2015 Krajské kolo svojsíkova závodu - Rychnov nad Kněžnou (Mufloni 9.místo)
20.-21.6.2015 Rozlučková akce - Potštejn
Červen 2015 Konec pravidelné družinové činnosti starších skautek - Berušek
2.-13.8.2015 Tábor Řecko - Velké Petrovice (celý oddíl), Jan Hylský (Bobák)
5.9.2015

Nábor světlušek - vznik družinky Poměnek - Bernadeta Janková (Berča)

(Nyní je v oddíle 5 družin -> Sokoli, Mufloni, Vlčata, Fialky, Pomněnky)

11.9.2015 Operace "Platan"
12.9.2015 Den evropského dědictví - pochod od Ammannu na náměstí
25.-28.9.2015 Výprava Český ráj - Vlčata
9.-11.10.2015 Výprava Česká Skalice - Sokoli, Mufloni, Berušky
24.-25.10.2015 Výprava Dvůr Králové - Fialky
6.-7.11.2015 Akce PPP (Podzimní pomněnkovská přespávačka)
5.12.2015 Cesta přes USA (Přespávačka Vlčat v Loděnici)
19.12.2015 Skautský florbalový turnaj "Čapkovice open" - starší kategorie (8.místo)
20.12.2015 Skautský florbalový turnaj "Čapkovice open" - mladší kategorie (6.místo), kategorie 3+0 (4.místo)
2016

 ___________________________________________________________

 

15.-17.1.2016 Pohádkové Janovičky
28.-29.1.2016 Akce casino - Sokoli, Mufloni, Berušky
19.2.2016 Velké vytí - Vlčata
4.-6.3.2016 Víkendovka Jaroměř - Filaky, Vlčata, Pomněnky
18.-19.3.2016 Přespání Fialek v Loděnici
 1.4.2016 Velký svícení na louce u Loděnice (Fialky + Pomněnky)
9.4.2016 Střediskové předkolo Závodu vlčat a světlušek - Šonov (Vlčata 3.místo, Fialky 5.místo)
29.4.2016 Čarodějnice za školou SOU
7.5.2016 Základní kolo Závodu vlčat a světlušek (Opočno) - Vlčata 2.místo, Fialky 7.místo
20.-22.5.2016 Výprava Český ráj - Jinolice (Vlčata)
27.-29.5.2016 Puťák Moravský kras (Mufloni)
27.-29.5.2016 Puťák Žďárské vrchy (Sokoli)
3.-5.6.2016 Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek (Červený Kostelec) - Vlčata 5.místo /11
25.-26.6.2016 Rozlučková akce ve stanech - Dědov (celý oddíl)
 26.-30.7.2016 Malý tábor Křenov - Pohádková říše (Pomněnky, Jan Hylský - Bobák)
 30.7.-10.8.2016 Velký tábor Křenov - Cesta kolem světa (zbytek oddílu, Jan Hylský - Bobák)
10.9.2016 Den evropského dědictví - průvod
24.9.2016 Křížem krážem republikou (s oddílem již podruhé)
30.9.-2.10.2016 Výprava do Semil - Vlčata
7.-9.10.2016 Výprava Police nad Metují - Fialky
4.-6.11.2016 Výprava do Hradce Králové - Sokoli, Mufloni, (bývalé) Berušky
10.-11.12.2016 Setkání R+R (celostředisková akce)
16.12.2016 Vánoční shromáždění
17.-18.12.2016 Čapkovice open (starší 17.12.2016, mladší 18.12.2016)
2017 ___________________________________________________________
13.-15.1.2017 Janovičky 
17.1.2017  Velké vytí - Vlčata
3.-5.3.2017 Víkendovka Vlčat, Fialek a Pomněnek - Chrudim
31.3.2017 Velké svícení - Fialky, Pomněnky
22.4.2017  Svojsíkův závod - Moflonosokoli 
 28.4.2017 Oddílové čarodějnice (Malecí) 
 19.-21.5.2017 Víkendovka Muflonů 
9.-11.6.2017 Víkendovka Vlčat (Semily)
23.-25.6.2017 Rozlučková akce (celý oddíl)
2.-13.8.2017 Tábor Mladotice - Malý princ / přežití na ostrově (celý oddíl, Martin Kůst - Piňďa)
23.-24.9.2017 Akce Křížem krážem republikou
6.-8.10.2017 Víkendovka Fialek + skautů (Hájenka u Trutnova)
13.-15.10.2017 Víkendovka Pomněnek
25.-29.10.2017 Střediskový přechod hor (Pohoří Tribeč)
3.-4.11.2017 Přespávačka Fialek v Loděnici
24.-26.11.2017 Víkendová akce Vlčat (Česká Skalice)
16.-17.12.2017 Čapkovice open
22.12.2017 Vánoční shromáždění (v knihovně)
2018 ___________________________________________________________
 2.2.2018 Akce Casino (Sokoli+Mufloni+vedení Pomněnek) 
16.2.2018 Velké vytí (Vlčata)
23.-25.2.2018 Zimní oddílová akce Nebeská Rybná (cesta do budoucnosti)
16.-17.3.2018 Přespávačka v Loděnici (Vlčata)
6.4.2018 Velké svícení (Pomněnky)
13.-15.4.2018 Víkendovka (Failky)
27.4.2018 Skautské čarodějnice (Malecí)
11.-13.5.2018 Puťák (Sokoli)
22.-24.6.2018 Rozlučková akce
červen 2018 Ukončení činnosti roje Pomněnek
28.7.-8.8.2018 Tábor Velká Kuš - středověk v čekých zemích (celý oddíl, Martin Kůst - Piňďa)
10.9.2018 Zahajovací schůzka roje Sedmikrásek ( Velká světluška - Iveta Voborníková)
 21.-23.9.2018 Křížem krážem republikou 
28.-30.9.2018 Víkendovka (Vlčata + Sokoli)
19-21.10.2018 Víkendovka Fialek
26.-30.10.2018 Střediskový přechod hor (Rychlebské hory, Jeseníky)
2.-3.11.2018 Přespávačka v Loděnici - Vlčata
3.-4.11.2018 Prnií přespávačka v Loděnici - Sedmikrásky
21.12.2018 Vánoční shromáždění (v knihovně)
23.12.2018 Betlémské světlo (cesta do Jaroměře + navštívení domova důchodců)
2019 ___________________________________________________________
 15.-17.2.2019 Zimní víkendová akce (Nymburk) 
 23.2.2019 Police okná strašidel (Sedmikrásky) 
29.-31.3.2019 Víkendová akce - Český ráj (Fialky)
26.4.2019 Skautské čarodějnice (Malecí)
27.4.2019 Den otevřených kluboven (oslava 100let od prvního skautování v NMnM)

 

 3. místo v okresním kole ZVaS (1992)