Logo střediska

Jsme smečka vlčat - kluků ve věku od 7 do 9 let. Scházíme se pravidelně každý pátek od 16:30 do 18:30 před novoměstskou sokolovnou a poté přecházíme do klubovny 4.oddílu v Loděnici.

 

 Vedení smečky Vojtěch Rydlo - Ojtík
  Jan Haken - Beruška
  Marek Haken - Mumie
 

Jan Pelikán - Gimli

 

Tadeáš Janko

 

Filip Papež - Slimák

   
 Šestník  
 Podšestník  
 Další vlčata smečky  
   
   
   
   
   
   
   
 Pokřik
  Pomoct tam, kde je to třeba,
 ať je čtvrtek nebo středa,
 v přírodě si poradit,
 lidi kolem nezradit!
 Kdo to všechno dokáže?
 Smečka vlčat z Nováče!
   
 Největší úspěch 3. místo v krajském kole ZVaS (2012)
  6. místo v základním kole ZVaS (2014)
  5. místo v krajském kole ZVaS (2016)