Logo střediska

Novoměští skauti se letos opět zapojí do řetězce, který rozváží po Evropě symbol míru a přátelství. Světlo (plamínek) pomocí lucerniček a skautských kurýrů doputuje z Betléma, až před novoměstský kostel. 

 
2021 Betlémské světlo
 
O skautské službě si můžete přečíst zde: https://www.skaut.cz/betlemskesvetlo/
 
PS: Prosíme o dodržování bezpečných rozestupů a zakrytí dýchacích cest (při předávce světla)