Logo střediska

Šonovské skautky vyrazily po několika letech na družinovou víkendovou výpravu k Holicím k rybníku Blažkovci. Čekal nás náročný víkend, kdy se o sebe družina musela sama postarat. Doprovázely ji při tom příběhy z počátků světového i českého skautingu.

 Po cestě vlakem a autobusem jsme vyrazili pro jídlo. Protože jsme v prvním obchodě kvůli brzké zavírací době nestihli koupit vše a už nás tlačil čas smluvený k předání základny, rozdělili jsme se. Jedna skupina se vydala zatížená velkým množstvím jídla přímo na základnu, aby připravila večeři, a druhá dokončila nákup v jiném obchodě. Kvůli záměně ulic Ve Drahách a Na Drahách však tato skupina nabrala špatný směr a už za tmy absolvovala místo plánovaných tří kilometrů dvojnásobek. O to radostnější bylo opětovné shledání!

 

V sobotu jsme absolvovali rozcvičku se zakladatelem světového skautingu Robertem Baden-Powellem. Doprovázeni úryvky z knihy Skauting pro chlapce (ano, i dívky může tato kniha zaujmout) jsme šli na 12kilometrový výlet k oboře a výběhu bizonů do Vysokého Chvojna. Po návratu jsme si k večeři uvařili bramborové knedlíky plněné uzeným masem se zelím. Mňam.

V neděli jsme vstávali za čtení úryvku z deníku neznámé skautky, která 29. října 1918 pomáhala při zřizování československých institucí. Místo rozcvičky jsme tak sbírali vzkazy nejvýznamnějších členů prvorepublikové vlády.

Skautkám patří velká poklona, že se o sebe zvládly postarat. – Že si připravily jídelníček, nakoupily a vařily. Že se postaraly o správu peněz a dokladů. Že se zorientovaly v neznámé krajině. A v neposlední řadě, že i když jim, obtíženým vlastními zavazadly nebo společnými věcmi, občas docházely síly, kously se a šly dál. Díky za super víkend!

Autor: Vojtěch Rydlo – Ojtík