Logo střediska

Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambice vychovávat. a ještě méně je těch, kterým se to daří tak dlouho a nezpochybnitelně jako Junáku svazu skautů a skautek ČR. Ve skautingu se člověk naučí poznávat přednosti druhých i své vlastní, pěstuje vůli překonávat nedostatky, získává schopnost tvořit tým, těžit z vítězství i porážek. a přitom dodržovat etická pravidla a ctít hodnoty, které jsou podmínkou zdravého fungování každého lidského společenství.

Skauting vychovává osobnosti, které budou součástí elity národa a díky mezinárodnímu rozměru skautingu spojnicí mezi schopnými a mravnými lidmi celého světa.

Moderní organizace moderních lidí

Jakkoliv staví na neměnných hodnotách, jako je přátelství, zodpovědnost, odolnost, schopnost činit rozhodnutí, ochota pomáhat potřebným, ochrana přírody a výtvorů lidského umu, je dnešní Junák moderní organizací. Využívá soudobých pedagogických metod a manažerských postupů. Má rozsáhlé mezinárodní kontakty, spolupracuje s řadou institucí a významných osobností a svojí činnost přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby byl schopen plnit své poslání – vychovávat úspěšné, sebevědomé a současně obětavé a vysoce mravní osobnosti.

Hodnoty, které vzdorují času

Dějiny českého skautingu sahají do roku 1911. Potřikrát byla skautská organizace umlčena. Není náhodou, že tomu bylo vždy, kdy byla potlačena demokracie. Každá demokratická společnost potřebuje čestné zodpovědné lidi, schopné a ochotné se věnovat věcem veřejným bez ohledu na vlastní prospěch. Pro každou jsou takoví lidé postrachem.

Z klubovny do celého světa

Junák má dnes 53 000 členů. Junácká organizace se dělí do tří věkových skupin: světlušky a vlčata (6–10 let), skauti a skautky (10–15 let), rangers a roveři (nad 15 let). Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Tyto oddíly se člení na družiny, scházejí se obvykle jednou týdně.

Správnou cestu

Na celém světě je více než 39 miliónů skautů. Junák je největší dětskou organizací v České republice a požívá vysoké společenské prestiže. Počet skautů ve světě přitom neustále roste. Stále více rodičů si uvědomuje, že skauting dává dětem a dospívajícím schopnosti a vlastnosti, které jsou důležité pro jejich budoucí uplatnění i pro společnost jako celek.