Logo střediska

V sobotu 4. října se 1. a 3. oddíl vydal na krátký sjez Metuje. Původně jsme sice plánovali jet Orlici, ale počasí bylo nestálé, a proto jsme se rozhodli dojet na konec Nového Města na lodích. Ráno jsme se nalodili na celkem 9 plavidel - osm kánoí a kajak. Všechny lodě byly plně obsazeny a vypluli jsme vstříc prvnímu jezu.

Plavba byla zpočátku trochu studená - než se v nás rozproudila krev. Po přenesení Horákova jezu si už ale na zimu nikdo nestěžoval.

Jezy obecně byly ohodnoceny jako největší problém. Jednak pod nimi mizela většina vody v řece a druhak se pod většinou špatně vystupovalo. To občas platilo i o vystupování nad jezem, zvláště pak u toho papírenského, neboť tam nejeden z nás málem zahučel do hluboké vody a to bych nikomu nepřál.

Nejhezčí úsek byl právě za již zmíněným papírenským jezem. V Krčíně, kde jsme měli vystupovat se Barbušák a Rákosníček málem přehrhli, když druhý jmenovaný zabral zrovna ve chvíli, kdy jeho společník nastupoval na loď. Odnesla to jenom jedna noha, mokrá až po koleno. Rákosníček za to byl ku všeobecné radosti náramně zlit vylejvákem.

V cíli jsme naložili dvě lodě na Bručounovo auto a Boras se vypravil pro vlek. Nadvakrát jsme všechny lodě odvezli zpět do startu naší dnešní plavby.

Jelikož byl zrovna čas oběda, posilnili jsme se (už bez 3. oddílu, který akci zakončil) a vydali jsme se na Hadinku, kde přítomní získali každý jeden výtisk nové skautské stezky. Barbušák s každým krátce pohovořil o jeho skautování, o tom, co se mu líbí a co ne.

Po návratu do klubovny jsme ještě chvíli věnovali studiu nové stezky a pak jsme se rozešli domů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a doufám, že se jim celá líbila alespoň tak, jako mně.