Logo střediska

V pátek 26. září odpoledne jsme se spolu s druhým oddílem sešli na nádraží v Novém Městě nad Metuj. Čekal nás víkend v Praze, který už dopředu sliboval prima zážitky na slalomářském kanále v Tróji a při závodě po Vltavě.
2.jpg

Ale všechno pěkně popořádku. Ve vlaku nám bylo docela teplo, jelikož se pravděpodobně porouchalo topení. Nejdříve jsme si sice z Čerta dělali legraci, že si zakládá soukromé peklo, ale i nám začalo bý časem natolik horko, že většina z nás volila ústup do jiného kupé.
Oba oddíly společně bydlely v klubovně 4. přístavu na Olšanech. Tam jsme došli pěšky, abychom po dlouhé jízdě protáhli nohy. První oddíl získal ubikace v podkroví. Byly tam dokonce malé kajuty pro kapitána a lodní důstojníky. Zahráli jsme si Bang a potom měl Mexičan přednášku na téma: "Bezpečnost a záchrana na tekoucí vodě."
Přednáška byla zajímavá a velice poučná. Zároveň to byla nezbytná teoretická příprava před zítřejší plavbou po kanálu. Po přednášce jsme se umyli a šli spát.
V sobotu ráno byl budíček v sedm hodin. Po rozcvičce a snídani jsme se vydali do centra. Před Národním muzeem jsme si prohlédli tank a "dobové bilboardy" vystavené ku příležitosti 40. výročí obsazení Prahy. Přes Václavské náměstí jsme se přesunuli na Karlovo náměstí, kde začala společná hra s 2. oddílem, kterou stejně jako pozdější kanál okomentovali sami kluci:
Začali jsme na Karlově náměstí, kde nám Sojka vysvětlila pravidla. Dostali jsme papíry s instrukcemi. Z jednoduchých nápověd bylo nutno zjistit jména ulic, kde měl být obraz nejmenovaného malíře a tím zašifrované slovo. Po rozdělených skupinkách jsme se zozběhli do ulic.
Pořadí ulic bylo rozděleno podle šikovnosti luštitelů a občas záhadných otázek např. Manžel anglické královny Viktorie.
Skupinka Titiovců použila taktiku vymyslet a běhat (chodit).
Skupinka Čertovců měli velice učinnou stategii hledej, běhej a zvítěz. Tato taktika se uplatnila na tolik, že vyhráli celou hru.
Skupinka Veveřiček s Veverkou v čele měla krásnu zeměpissnou taktiku „od jihu na sever“.
Skupinka  Vážek nezvolila dobře svou taktiku a ze začátku jako první vyrazila do ulic a až pak zjistili členové této skupiny, že opravdu je nejlepší taktika vyluštit a běžet.
Poslední skupinka byla Kuníkovci. V otázce jaká je díra ve vesmíru, nejen že vyluštili tuto nápovědu, ale dokonce našli i čerou díru (kanál) na ulici.
O půl jedné jsme se sešli opět na Karlově náměstí. Vypadalo to jak když se slézají houbaři z lesa. Sojka si od všech vyslechla to, na co přišli, a obodovala nás. Jak už bylo řečelo tak vyhráli Čertovci (Frenk, Tygr, Čert, Fenka), druzí skončili Titiovci (Méďa, Tity, Pegy, Hulk), třetí Kunikovci (Krab, Mlok, Kuňka, a spol.), předposlední Veveřičky (Rocky, Veverka, Dundee, Nancy, Etý), poslední byli ač o pár bodů Vášky (Rákosníček, Óčko, Lasice, Vážka a spol.)
Najedli jsme se v parku, kde si Tygr a další hráli s malým napajedlem. Poté jsme vyrazili směr Trojský kanál. Jízda metrem a autobusem. V autobuse na nás vybafnul nějaký dědula, na první pohled vypadal jako homeless, ale nebyl, byl to revizor, zkontroloval nám jízdenky. Zeptali jsme se ho na cestu ke kanálu. Poradil nám a mohlo se jít na kanál. Měli jsme také štěstí - Mlok koupil jízdenky jen na půl hodiny a my jsme vystoupili o hodně později.
Trojský kanál v dohledu, my plni očekávání a obavy. Všichni koukali na ostatní vodáky jak to sjíždějí. Mezi nimi byl i Rudolf, Mexičan, Hogan a PT. Pak první tři odvážlivci jeli s nimi. A pak se to pořad střídalo po dvou jízdách. Ostatní co nejeli tak se buď koukali na ty, co jedou na raftu, nebo hlídali věci. V tamní loděnici byla krásná lezcká stěna, kde jsme (Tygr, Matlák, Dundee a Hulk) aktivně lozili.
2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dojmy z kanálu se různí. Někdo říká „bylo to hustý“ (Méďa a Frenk) nebo: „mrtě“ (Tygr) nebo: „nejdřív jsem se bál, ale jak jsme byli na vodě tak to ze mě opadlo“ (Dundee). Kanál jsme si sjeli asi dvacetkrát s různou posádkou a různými způsoby. Sbalili jsme věci a vydali se vstříc McDonalu a jedho záludnostem.
V Mekáči si většina z nás dala abake, malý i velký, ale i mnoho dalšího. PT nás naučil jak střílet s brčkem papírky. Cestou do klubovny jsme tento nápad upotřebili ve flusačkové bitce bez pravidel.
Večer jsme byli natolik vyčerpaní, že jsme šli brzo spát. Bohužel nás rušila hlasitá zábava nám neznámých roverů ubytovaných ve stejném patře. I mezi skauty jsou bezohlední lidé myslící pouze na sebe... bohužel!
Nedělní ráno bylo brzké a rychlé. Vstávali jsme v šest hodin, abychom se stihli nasnídat, sbalit svoje věci a uklidit po sobě.
4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na startu nás čekalo ospalé ráno. Ale i spousta kamarádů z jiných oddílů po celé republice. Za náš oddíl startovali celkem tři posádky. Do té třetí jsme si ale museli "půjčit" dvě děvčata z druhého oddílu.
Nejdříve jsme připravili lodě, vyslechli si výklad trati (pokud jsme zrovna nenesli svoje věci do sutobusu, který nám je odveze do cíle) a pak jsme se již připravili ke startu.
5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve odstartovali roveři na pramici P550, skoro po hodině ve stejné kategorii obě ostatní posádky. Všechny tři lodě zdárně dojely do cíle, i když ta Rudolfova měla menší problémy na Karlovce. Vlna pod jezem je zalila tak, že museli využít pilíř Karlova mostu k tomu, aby loď vylili. Ku cti jim slouží to, že odmítli pomoc záchranářů.
6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V cíli jsme (skoro) všechno naložili, počkali si na vyhlášení výsledků a potom jsme se již vydali na hlavní nádraží a vlakem domů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za zvornou reprezentaci oddílu, jmenovitě potom hlavně Mexičanovi a Rudolfovi, kteří se ujali organizace celé akce, včetně zajištění sobotního kanálu.
Dojfejme jen, že toto nebyly poslední Tři jezy, jelikož i to se může stát, pokud HKVS do příštího roku nenajde ochotné organizátory.