Logo střediska
V sobotu 11. října se Vlčata posádky Kormoránů sešla k první společné výpravě. Naplánovali jsme trasu dlouhou asi 5 kilometrů, na které si zahrajeme nějaké hry, opečeme buřty a nakrmíme vepře.

Všichni až na Hašana jsme se sešli včas a mohli se tedy vydat k prvnímu styčnému bodu - k Výrovu. Na Výrově jsme si nejdříve prohlédeli hrad a pak jsme si zahráli běhací štafetu s úkoly.

K V1 Na Vyrove.jpg

Naše další putování vedlo dolů do Klopotovského údolí. Zde jsme krmili prasata a krocany a ostatní ptáky ve voliéře. Zejména nás zaujalo největší prase se svými dlouhými tesáky, které nám trochu naháněly hrůzu. To už s námi byl i Hašan, který přijel na kole.

Po cestě údolím Bohdašínského potoka jsme si zahráli další dvě hry. V té první šel Barbušák před ostatními a kdykoliv se otočil, museli ostatní okamžitě zůstat nehybní. Kdo se hnul, vypadl ze hry a musel jít před Barbušákem. Vyhrál Jáchym, který ve finále porazil Veverčáka (Vojtu).

Druhá hra se jmenovala "schovej se kapitánovi". Kluci šli napřed a museli se v blízkosti cesty schovat tak, aby je Barbušák nenašel, až půjde okolo.

Hned po zkončení druhé hry jsme došli k Mertově díře, kde jsme si na ohništi upekli buřty.

K V1 burty u Mertovy diry.jpg

Dále jsme šli přes les, ve kterém jsme nasbírali plný ešus hub, k silnici spojující Nové Město a Slavoňov. Tu jsme překročili naproti místu, kde je odbočka na Rezek, po které jsme se vydali dále. Z Rezku jsme sešli dolů na Pavlátku a zahráli si tam poslední tři hry. První byla soutěž o to, kdo nasbírá víc druhů spadaných listů, další byla prolézání skrz pavučinu a poslední bylo šlapání po balónkách upevněných u soupeřovy nohy.

Na závěr jsme společně akci zhodnotili jako pěknou a zakřičeli pokřik. Společně (až na Veverčáka, který šel na autobus) jsme došli do klubovny a tam akci zakončili.