Logo střediska

20100227_104516_uhrinov_Meda

Naše putování započalo v pátek 26. února 2010 srazem u novoměstské sokolovny v 15:50, kde se nás celkem sešlo 18. Obsadili jsme dvě auta – Lasičákovo a auto Venclových, které řídil Bručoun – kdo se nevešel, jel s Baalem autobusem. Cesta auty proběhla bez větších potíží, jen auto pod řízením Bručouna navigací Medvěda zapadlo na zkratce. Naštěstí tamtudy projížděli milí lidé, kteří nám půjčili lopatu a navrhli, že to objedou a zkusí nás vytáhnout.


Po úspěšném vyproštění posádka auta pokračovalo dál na své cestě do Uhřínova.
Po příjezdu jsme začali vykládat a ubytovávat se v objednané budově. Poté, co všichni dorazili a ubytovali se, byl vyhlášen čas na večeři, po kterém již následovaly večerní hry – Boj o čepice a následná papírová bitva pod taktovkou Kraba, po které následovala tradiční Pípko pípni pro pobavení všech.

Pipko pipni
Když začal zájem o Pípku klesat a my usoudili, že už je pozdě, byla vyhlášena příprava na večerku a v 22 hodin oficiální večerka, po které Medvěd vlčatům vyprávěl pohádku před spaním.
Ráno nás zbudil Hašan, který měl na starosti i následující rozcvičku. Při rozcvičce pár jedinců zatopilo v kamnech a přichystalo snídani. Po snídani jsme se chystali na dopolední výlety, přičemž jsme byli rozděleni na dvě základní skupiny – vlčata a skauti. Každá skupina měla jiný program – vlčata se byla podívat ve skanzenu Villa Nova a poté řádila na nedalekém kopci, zatímco skauti vyrazili na běžky.

Vylet na bezkach
Po našem návratu už Lasičák nějakou dobu pracoval na přípravě obědu, Kašpárka.
Po obědě nastalo volno, neodvažuji se však použít výraz klid, neboť k tomu bylo daleko.
Jakmile skončil čas vyměřený pro volno, znovu jsme vyrazili ven, tentokrát vyzbrojeni dvěma lopatami a rozděleni na dvě družstva. Šlo se kopat bunkry, třebaže to byly spíše nory s dvěma přístupovými tunely.
Závěrečnou zkouškou pro tunely byl test pevnosti, kdy celá skupinka vylezla na hromadu sněhu, ve které byl její bunkr, a začala skákat. Podařilo se nám probořit oba, ale muselo se skákat nad vykopanými prostory.

Tunel ve snehu
Při cestě zpátky do budovy se chvíli hrálo sněhové frisbee, ale nesetkalo se s úspěchem.
Po návratu se začaly sušit mokré věci a zanedlouho následovala večeře – mašličky s kajdou.
Po večeři zničehonic začala v místnosti houkat siréna a Medvěd vyhlásil evakuaci – každý si měl vzít 10 věcí, které považoval za nejdůležitější a donést si je do velké místnosti, kde následovala přednáška o evakuačním zavazadle.
Dalším večerním programem byla Baalompiáda, která nás opět rozdělila na dvě družstva.
Baal si pro nás připravil Ostrovy, pokládání tyčky, logickou přesouvací hru a úplné vyvrcholení bylo formou demonstrace, které se v dalších kolech rozšířila i mimo soutěžící družstva.
Večerka se konala ve stejný čas jako předešlý den.

20100227_213231_uhrinov_Meda
Neděle začala Medvědovým budíčkem, po kterém následovala snídaně.
Jelikož byl odjezd naplánovaný po dvanácté hodině, začali jsme uklízet námi používané prostory.
Když bylo vše uklizeno, proběhla svačina a už byl zhruba čas na odjezd, který probíhal víceméně stejným způsobem jako doprava na akci.
Akci jsme oficiálně ukončili předáním vlčat rodičům ve 14 hodin.