Logo střediska

Vsichni slibujici

V neděli 21. března, v den výročí založení našeho oddílu se tradičně na Poradní skále koná slib vlčat. Letos jich bylo opravdu hodně - SEDM.

Sešli jsme se o půl páté u sokolovny, odkud jsme za pomocí dvou tatínků auty odjeli do Slavoňova. Tam nás čekalo pošmourné počasí, mrholení, mlha a občasný déšť. Nás nepřízeň počasí neodradila a vydali jsme se k Poradní skále.
Zde na vlčata čekalo překonání potoka a pak čekání za Poradní skálou. Tam zatím proběhly poslední přípravy a mohlo se začít. Ledňáček přivedl slibující na Poradní skálu a představil je kapitánovi. Potom jsme zapalovali oheň, který nechtěl hořet, ale nakonec to dobře dopadlo. Zaspívala se oddílová hymna a Barbušák měl k vlčatům krátkou řeč, ve které znovu stručně shrnul, co jednotlivé části slibu znamenají a jak bude slib probíhat.
Jednotlivě pak kluci přistupovali ke složení slibu vlčat.


Všichni to zvládli a tak po skončení obřadu přibyla do oddílu tato vlčata:
Vojta Remeš - Salamandr, Kylián Effemberk - Čolek, Lukáš Smola - Lachtan, Tonda Staněk - Žabák, Lukáš Mach - Čéčé, Dominik Zamastil - Sid, Michal Rázl - Majkl.
Barbušák zakončil slib opět krátkou řečí. Následovaly gratulace od ostatních přítomných. Každý ze slibujících si vzal domů uhlík z již uhašeného slibového ohně, aby mu jako památka připomínal dnešní den.
Společnými silami jsme překonali potok a vydali se zpět na Slavoňov a domů.

Zabak pri slibu