Logo střediska

Po té, co jsme na jedné z družinovek Bobrů zjistili, že se ztratil Balů a z jeho vzkazu jsme se dozvěděli, že ho unesli bandaři jsme se jako správná vlčata a staří vlci rozhodli, že ho zachráníme.
V sobotu 10. března se nás na nádraží sešlo celkem 13 a pes a vyrazili jsme do Náchoda, kde naše cesta začínala.


Přešli jsme přes most u sportovního stadiónu a po levém břehu řeky pokračovali do Bražce. Zde jsme si dali svačinu a zkusili společně rozluštit bandaří značky.

Dávali jsme dobrý pozor, jestli někde neuvidíme nějakého bandara, který by nás dovedl k jejich skrýši. Barbušák občas nějakého zahlédl, ale vždy zmizel v lese tak rychle, že ho nikdo jiný nespatřil. Bandaři o nás tedy věděli a co víc - pronásledoval nás tygr Šer-Chán. Několikrát jsme se před ním museli schovávat.

V údolí byla pořádná zima a tak jsme si, letos asi naposledy, užili koulování a klouzání po ledu. V Pekle jsme si pak odpočali a dali si v hospodě teplý čaj, který nám dodal sílu při stoupání na Bandaří horu, které následovalo. Výstup to byl složitý, proto jsme se raději již na jeho začátku přivázali na společné lano. Asi v půlce kopce jsme pak našli místo, kam bandaři chodí jíst a posilnili jsme se z jejich zásob. Když jsme pak dorazili k Bandařímu průsmyku, překonali jsme ho za pomoci jeho strážce po připravených lanech.

Poslední úsek cesty nám nechával Balů jako znamení modré útržky. Věděli jsme tedy, že jsme na správné stopě. Poslední překážkou před jeho zachráněním bylo projití okolo strážců, které jsme museli správně pojmenovat. Pak už jsme Balůa našli, jak na nás čeká a v mošně pro nás má připravenou sladkou odměnu.

Akci jsme si užili a těšíme se, jak nám bude Balů pomáhat v klubovně - slíbil nám to totiž za svou záchranu

 

 

Nad mapou

Zajda na lávce

 

svačina v bražci

Zima

Průvodci na cestě

Buldozer se schoval

Vlčata u čerta

Bandaří zásobárna

Přechod Bandařího průsmyku

Balů zachráněn