Logo střediska

V sobotu 24. března, tedy 3 dny po 44.výročí založení oddílu se uskutečnil slib vlčat 1. oddílu na Poradní skále.
Letos bylo slibujících opravdu hodně. Celkem 9 vlčat se krátce po deváté hodině vydalo na cestu do Slavoňova.

Kapitán a jeho zástupci a lodivodi se pak vypravili auty napřed vše přichystat. Už dlouho se nám na slib nevyvedlo počasí tak, jako letos. Krásné, už jarní sluníčko, zahřívalo celý kraj a dodávalo nám úsměv na tvářích.
Vlčatům to na Poradní skálu trvalo více než 1,5 hodiny. Než pak přistoupila ke složení slibu, absolvovala ještě poslední pohovor s Medvědem, který se přesvědčil o tom, že znají slib a rozumí mu. Poté, co byla vlčata Medvědem přivedena a představena kapitánovi Barbušákovi, zahájili jsme slavnostní obřad zapálením ohně a zpěvem oddílové hymny.
Barbušák znovu rozebral celý slib, aby co nejjednodušeji vysvětlil, co jeho slova vyjadřují, neboť ne každému z vlčat to muselo být zřejmé. Jedno po druhém pak přistupovala vlčata 1. oddílu před kapitána, aby pronesla svůj slib, ve kterém vyjádřila své odhodlání snažit se o to, aby skrze jejich činy byl svět veselejší a lepší.
Bývá zvykem, že po posledním ze slibujících kapitán pronese závěrečné slovo a celý obřad zakončí. Letos však následovala ještě druhá, neméně slavnostní část. Kapitán a jeho zástupci Radek a Mlok se rozhodli, že 5 zasloužilých roverů ocení 1.stupněm vyznamenání, kterému se říká Březový lístek. 
Za příkladnou práci pro oddíl ať po stránce výchovné tak i po stránce technického zajištění byli oceněni bratři Daniel Hladík - Dundee, Ondřej Hladík - Ledňáček, Pavel Krupička - Skřítek, Matěj Fanta - Matlakh a Marek Pitaš - Medvěd.
Kapitán všem zmíněným poděkoval za jejich odvedenou práci a vyslovil přání, aby i nadále, v rámci svých možností, byli oddílu nápomocni, neboť sám kapitán bez řádné posádky nic nepořídí.
Až potom byl obřad zakončen a my se odebrali na cestu domů.

Pro úplnost ještě seznam slibujících vlčat:
Kajman, Tony, Tom, Zajda, Tučňák, Pavouk, Kuba, Mečoun, Buldozer

Více fotek i z jiných akcí naleznete na: http://albatrosi-hnizdo.rajce.idnes.cz