Logo střediska

Už skoro tři měsíce nám skřítek Vilibald Houžvička, jenž bydlí v lesích u Loděnice nechával na každou družinovku nějaký úkol, po jehož splnění jsme získali nápovědu na cestu za pokladem.

Když už jsme konečně měli všechny potřebné informace, sešli jsme se

v sobotu 16. června ve 14 hodin u Sokolovny a rozlepili obálky s posledními instrukcemi.

1a

2

Naše cesta vedla přes pomník A.Jiráska v parku u Sokolovny na náměstí.

3

 

Zde nás čekalo více úkolů. Nejprve jsme byli u sochy B.Smetany a potom jsme vytáhli další instrukce ze studny předcukrárnou. Následovalo hledání spousty malých červených kartiček.

4

5

Po použití další nápovědy (většinou měly podobu klíče) jsmezjistitli, že se musíme vydat na Výrov.

7

8

 

Zde jsme nalezli několikobrázků rostlin.

9

Dalo nám to dlouho, než jsme přišli na to, že mámepoužít obrázek petrKLÍČe. Ten už jsme jen přiložili na mapu, kteroujsme měli z dřívějška a hned jsme věděli, kde hledat. Taky se k nám tady připojil Lachtan, který byl na školním výletě.

10

 

11

13jpg

12

Naše další cesta vedla do klubovny. Zjistili jsme, že máme dost času a protože bylo horko, vykoupali jsme se.

14

15

Poklad jsme nakonec našli na místě, odkud jsme dnes startovali - u Sokolovny. Spravedlivou dělbou kořisti jsme pak honbu za pokladem zakončili.

16

17

18

Vice fotek na rajčeti.