Logo střediska
Zapojili jste se také do 21. světového Jamboree v Anglii? Že né? To my teda jo!

Bylo to před letošními prázdninami co jsme na stránkách naší skautské křižovatky objevili výzvu, zapojit se určitou formou do letošního, jubilejního, skautského, dvacátéhoprvního, v Anglii konaného Jamboree. Měli jsme z papíru nebo korespondenčního lístku vyrobit pohlednice a vyzdobit je podle vlastního vkusu.

Nápad se nám líbil, a tak jsme se na příští družinovce pustili do práce. Ze čtvrtek jsme nastříhali lístky formátu pohlednice. Ty jsme z jedné strany pokreslili a na druhou stranu jsme napsali svoji adresu, svůj mail, a vykreslili políčko pro známku. Někteří připojili cizojazyčný pozdrav. Na líc nakreslil každý něco jiného. Některé obrázky ukazovaly na český skauting, jiné byly abstraktní, každý se prostě vyřádil. Nakonec jsme už hotové pohlednice sebrali a udělali si malou výstavku.

Všechny jsme potom odeslaly na skautské ústředí. Tam pohlednice shromažďovali a odvezli je s sebou na Jamborre do Anglie, kde je rozdali cizím skautům a ti je poslali zpátky.

Nevím jak vám, ale mě pohlednice zpátky přišla. Nebyla sice asi na Jamborre, ale našel jsem na ní otisk Jamboráckého razítka české výpravy a dokonce e-mailovou adresu nějakého skauta. Zatím jsem mu nepsal, ale doufám že bydlí 1000 kilometrů daleko : ).

Bručoun