Logo střediska

Zajímá vás, co se dělo na jednání Valného sněmu Junáka v Havířově, který se konal 11. - 13.4.2008. Jak hlasovali, sněm hodnotí a co zažili vaši delegáti, které jste na sněm vyslali? Jste zvědaví, jaké změny nás v dalších třech letech čekají?

Jednání Valného sněmu Junáka v Havířově se v letošním roce odehrálo v příjemné, přátelské atmosféře, což v minulosti nebývalo samozřejmostí. Bylo odvedeno mnoho náročné práce, kterou bych vám nyní rád představil.

 

1. Usnesení k časopisům

Valný sněm Junáka v sobotu večer rozhodoval o budoucnosti skautských časopisů. Po dlouhé debatě se Valný sněm Junáka na návrh Náčelnictva Junáka usnesl na variantě "SPOLKOVÝ ČASOPIS". V podstatě jde o to, že bude existovat pouze jeden skautský časopis, který bude mít různé přílohy pro různé věkové kategorie (vlčata/světlušky, skauti/skautky, roveři/rangers, činovníci/činovnice). Tento časopis bude dostávat každý registrovaný člen Junáka automaticky. S tím je spojeno budoucí navýšení registračních poplatků cca o 70Kč ročně. Zatím není vyřešena otázka sourozenců (více stejných časopisů do jedné domácnosti???).

Vaši delegáti hlasovali PROTI tomuto usnesení (přesto usnesení bylo přijaté)

 

2. Usnesení k prioritám Junáka na období 2008 - 2011

Po sobotní skupinové práci delegátů Valného sněmu Junáka nad návrhem Náčelnictva Junáka bylo rozpracována oblast tří prioritních oblastí, na které by se měl Junák v následujících třech letech více zaměřit. První prioritní oblastí je zvyšování kvalilty našich oddílů (vzdělávací akce, nový program, semináře, ...). Druhou prioritní oblastí je zvyšování pocitu sounáležitosti (podpora akcí většího formátu, regionálních akcí, zdůraznění společných rysů, ...). A konečně třetí oblastí je zlepšení práce s rovery a rangers a jejich vzdělávání. Všechny tyto témata spolu však velmi úzce souvisí.

Vaši delegáti hlasovali PRO toto usnesení

 

Bylo přijato i několik dalších usnesení, za zmínku stojí doporučení VSJ všem organizačním jednotkám Junáka věnovat zvýšenou pozornost získávání kluboven a tábořišť do vlastnictví Junáka a nespoléhat pouze na dlouhodobě nejisté pronájmy, aby byly na všech úrovních zajištěny základní podmínky pro činnost. Další usnesení mají zvýšit efektivitu a zlepšit kontrolu práce Náčelnictva Junáka.

 

Dále na Valném sněmu Junáka proběhla volba do jednotlivých funkcí,. Její výsledky jsou zaznamenány níže:

Náčelnictvo Junáka - Markéta Voříšková-Havlová – Ornela, Jana Jirásková – Wiki, Adéla Hanáková – Safari, Karla Švehlová – Ťapka, Pavel Konečný – Flek, Petr Kachlík – Nick, Michal Tarant – Majkl, Bedřich Horný – Nab, Marek Baláš – Čiča

Ústřední revizní komise - Zuzana Ronková – Rony, Jiří Vocásek – Papouch, Kristýna Lišková – Titi, Pavel Frýdecký – Paf, Jaroslav Polách – Finanz

Rozhodčí a smírčí rada Junáka - Petr Mikeš – Kocourek, Tomáš Řehák – Špalek, Jan Stejskal – Johan, Petr Pavlok – Vrána, Adam Borgula

Náčelník chlapeckého kmene - Zdeněk Prančl – Wabigoon

Místonáčelník chlapeckého kmene - Jaroslav Pulkrábek – Ran

Náčelní dívčího kmene - Michala Rocmanová – Káča

Místonáčelní dívčího kmene - Markéta Řezáčová – Marka

Hlasování proběhlo tajnou volbou.

 

Delegáti děkují za důvěru, kterou jste v ně vložili. Díky vám jsme získali mnoho nových zkušeností a známostí, které bychom rádi v budoucnu dále rozvíjeli.