Logo střediska

Jak jistě mnozí víte, nastal poměrně velký "časový pres" s dokončením zpevnění vodního břehu řeky Metuje u loděnice, který má sloužit pro spouštění lodí na vodu.

Nastal tedy čas přejít již od planých řečí k činům ...

Image

Na pátek 29. srpna byla svolána první část "velké" výkopové brigády, kdy bylo třeba připravit vše na "přeložení" elektrického přívodu od a k malé vodní elektrárně u bývalé Staré plovárny. Sešli jsme se v hojném počtu = 3 (slovy: tři), ale to nejnutnější se vykopat podařilo. - Díky.

Na sobotu byla naplánována 2. část (větší) výkopových prací, kdy bylo nezbytné připravit celé "staveniště" na betonáž. Znamenalo to dočištění a prohloubení vykopaných pasů, které budou sloužit jako základy budoucích schodišť a hlavně dovykopat základ celého díla (v hloubce 1/2 metru pod hladinou řeky). 

Na tomto místě bych chtěl opravdu moc poděkovat všem zúčasněným přátelům novoměstského Junáka, a to jak z řad rodičů, tak i bývalých členů (včetně jejich ratolestí). Tito zde totiž vytrvale makali od 8. hodiny ranní až do odpoledne (mnozí až do 16:00), kdy bylo vše úspěšně dokonáno. Rozhodně však nechci zapomenout na spoustu dalších, kteří s výkopy začali, a odvedli také notný kus práce.