Logo střediska
vykricnik.gif

V nedávné době se v České Skalici a okolí objevily náborové letáčky paní Anny Vybíralové s inzercí náboru do nového oddílu vodních skautů a skautek. Tento nábor má být pořádán střediskem "ÚTA" Nové Město nad Metují.

Středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují s touto aktivitou nemá nic společného a od aktivit pí Vybíralové, vedoucí k založení nového oddílu vodních skautů a skautek v České Skalici, se distancuje.

Paní Vybíralová je členkou střediska "ÚTA" Nové Město nad Metují, ale v současné době není oddílovou vedoucí, ani nezastává jinou činovnickou  funkci. Leták, který byl distribuován v červnu 2009, není oficiálním dokumentem Junáka - střediska "ÚTA" Nové Město nad Metují.

Pokud rodiče chtějí přihlásit své děti do organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, mohou využít nabídky organizační jednotky Junák - středisko "Jiřího Šimáně" Česká Skalice (http://www.skautcs.cz/).