Logo střediska

Po mnoha dlouhých letech jsme opět uspořádali víkendovou akci pro celé středisko.

Inu, to se jednoho odpoledne sešlo 86 významných vědeckých kapacit z celého světa, aby se vydaly do budoucnosti. Pro urychlení cesty využily speciálně upraveného autobusu a skutečně – cesta trvala jen téměř přesně jako z Nového Města na Nový Hrádek.

spol small

 

A co že se dá v takové budoucnosti dělat? Možná si teď ve své fantazii malujete růžový obrázek… Opak je však pravdou, jelikož došlo pouze na studium problémů, které Zemi potkají. Od znečištění planety a ovzduší přes nedostatek surovin, kácení pralesů a vymírání živočichů až po zhoubné viry a válku.

Abychom těmto otřesným důsledkům lidské činnosti předešli, přesunuli jsme se přes noc zpět do přítomnosti. Hned sobotního rána jsme se dali do konstruování ekologických automobilů. Po obědě jsme se potom v rámci výletu dovídali více o ohrožených živočiších a snažili se je zachránit. Sobotní snahy jsme završili obchodováním se surovinami na burze, přičemž se postupně zaplnily všechny skládky, a tudíž se muselo recyklovat.

Nedělní ráno začalo poplašnou zprávou, že na nás letí atomová bomba. Nezbývalo, než si v rychlosti sbalit věci a přesunout se do krytu. Všichni naštěstí přežili a mohli jsme zachraňovat pralesy. V souvislosti s tím jsme řešili situace jako stavbu dálnic a přehrad, plantážnictví, těžbu surovin, chov dobytka a výsadbu nových lesů.

Na konec víkendu jsme se zamysleli, jak bychom mohli i my v běžných životech zachraňovat naši planetu. Se spoustou předsevzetí jsme se vrátili zpět do Nového Města a tím se i vzdali svých akademických titulů.